หวยเกษียณ สลากเกษียณ

หวยเกษียณ สลากเกษียณ

กอช กองทุนการออมแห่งชาติ เตรียมออก สลากพิเศษ หวยเกษียณ สลากเกษียณ เพื่อปลุกให้ อาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ ใส่ใจ่การออม เพื่อการเกษียณ

 

 

อีกหนึ่งช่องทาง สำหรับ คอหวย ไม่อยากให้ เงินตัวเองเสียเปล่า Retirement lottery

ประเด็นสำคัญ เรื่อง สลากเกษียณ ณ วันที่ 7/6/2567

 

 • จะดำเนินการผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการออกสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท 
 •  เพื่อขายให้สมาชิก กอช. ผู้ประกันตน มาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีเป้าหมายราว 16-17 ล้านราย
 • ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน และสามารถซื้อสลากได้ทุกวัน
 • ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น.
 • ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที โดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออม แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม
 •  รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
 • โดยเงินรางวัลอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 • เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก (เงินสะสม) ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช.
 • เมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้

 

หวยเกษียณ เริ่มปี 2568

 • ใช้งบประมาณเฉลี่ย สัปดาห์ละ 15 ล้านบาท
 • คิดเป็นเดือนละ 60 ล้านบาท หรือปีละ 700 ล้านบาท
 • ทำโดยการแก้กฏหมาย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) 

 


 

อาชีพอิสระวัยทำงาน ออมเงินกับ กอช. ยามเกษียณ รับบำนาญเดือนละ 3,600 บาทตลอดชีพ

ออมเงิน กับ กอช หรือ ประกันสังคม มาตรา 40 แบบไหนดีกว่ากัน

“การรับเงินคืนของสมาชิก กอช.”

 


 

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา