Google ads ห้าม โฆษณา เว็บชักจูงหาคู่เพื่อ แรกเปลี่ยนเรืองเพศ

Google ads ห้าม โฆษณา เว็บชักจูงหาคู่เพื่อ แรกเปลี่ยนเรืองเพศ

Google ประกาศ จะห้ามไม่ให้ เว็บหาคู่ ที่มีแนวโน้ม เป็นลักษณะ Sugar Dating หรือ การจัดหาคู่นับพบ กันเรื่องเซ็ก เป็นการเชิญชวน ให้มีเซ็ก Google จะ แบน ห้ามไม่ให้ ลงโฆษณา

 

โดย มาตรการนี้ของ Google จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2021 โดย เนื้อหา ที่เป็น ลักษณะ ต้องห้าม Prohibited Adult content หรือ เนื้อหา เฉพาะ ผู้ใหญ่ ทั้งหมด จะถูกจัดเป็น เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เนื้อหาต้องห้าม Prohibited Adult content

  • · เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง Sexually explicit content
  • · เนื้อหาหรือภาพที่ล่วงละเมิดทางเพศ เด็ก Child sexual abuse imagery
  • · เจ้าสาวตามสั่ง Mail-order brides and
  • · ธีมสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัวAdult themes in family content

 

โดยเฉพาะเรื่งอการล่วงละเมิดทางเพศ เด็ก นั้น ตอนนี้ ทุกประเทศทั่วโลก ต่าง รณรงค์ กันอย่างเต็มที่ 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา