4 อาชีพมาแรง ปี 2021 ยุค โควิด 19

4 อาชีพมาแรง ปี 2021  ยุค โควิด 19

ท่ามกลาง โรคไวรัสโคโรนา ระบาด  ในปี 2020 ประเทศไทย และ ทั่วโลก ต้องเผชิญ ปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างรุนแรง ทำให้ มีมนุษย์เงินเดือนหลาย คน ต้องตกงานเป็นจำนวน มาก แต่กลับมี อีก 4 อาชีพ ที่ยังอยู่รอด และ ช่วยให้ คนตกงาน มากมาย มีทางรอด

 

วารสาร การเงินการคลัง ได้วิเคราะห์ ไว้ 4 อาชีพ ที่ มาแรงในยุค โควิท 19

4 อาชีพมาแรง ปี 2021 ท่ามกลางปัญหา โควิด 19 ระบาด

1. อาชีพขายสินค้าออนไลน์

สถานการการแพร่ระบาดของ ไวรัส โคโรน่า ทำให้ ผู้คนต้องเปลียนวิธีการใช้ชีวิต หลายคน เลือกทีจะออกจากบ้านน้อย ลง และ หันมาจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น คนที่ไม่เคย ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือกลัว การซื้อสินค้า ออนไลน์ ก็เห็นความจำเป็น และ เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ มากขึ้น .. พ่อค้าแม่ค้า ที่ไม่เคย หันหน้าเข้าสู่ ตลาด ออนไลน์ ก็เหมือน โดนบังคับ ให้ ต้องทำธุรกิจ ออนไลน์  

ล่าสุด ศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจ TMB ยังรายงานว่า ช่วงการระบาด โควิด-19 รอบแรกในประเทศไทย อีคอมเมิรช ในประเทศไทย เติบโต 19% เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 14,900 ล้านบาท ต่อเดือน   (จากปกติ 7,600 ล้านบาท ต่อเดือน)

2 อาชีพ พนักงานจัดส่งอาหาร และสินค้า

ชีวิต ใน New Normal ช่วงหนึ่ง ผู้คน ออกจากบ้านไม่ได้ ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน และ Work from Home กัน ทำให้ จำเป็นต้อง สั่งอาหาร ให้มาส่งที่บ้าน ทำให้ ธุรกิจ โลจิสติก การจัดส่งสินค้า และ อาหาร เติบโตขึ้นมาก   และ ทำให้ เหล่า Rider ผู้ส่งอาหาร เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ เป็นโอกาส ใหม่ๆ สำหรับ คนตกงาน ..

จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในเดือน มี.ค.63 พบว่า เกือบร้อยละ 35.0 ของผู้บริโภคชาวไทยหันมาสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มทางระบบออนไลน์กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y (อายุ 19-38 ปี) และ Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) รวมถึงข้อมูลจำนวนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บน Priceza.com ใน เดือนมีนาคม 2563 ก็ขยายตัวมากขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 80.0 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 เดือนในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริการจัดส่งอาหารเติบโตกว่าช่วงปกติถึง 3 เท่า และการใช้บริการจัดส่งอาหารจะเน้นอาหารคาวเป็นหลัก โดยเฉพาะมื้อเที่ยงและมื้อค่ำ

3 อาชีพขายประกันภัย

ธุรกิจประกันภัย เป็น หนึ่งในธุรกิจที่เติบโต ตลอดทุกปี ยิ่ง เกิดวิกฤต แบบนี้ ยิ่งทำให้ ผู้คน ต่างเห็นความสำคัญ ของการทำประกันภัย เพราะ ความเสี่ยง มันกระทบ ต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน ของพวกเขา

ธุรกิจ ดาวรุ่ง ปี 2564

สมัคร ขายประกันภัย สมัคร ขายประกันภัย
ขั้นตอนการซื้อ ประกันภัยโควิด 19

เทียบเบี้ยประกันภัย โควิด 19

 

 

 

 

4 อาชีพ รับทำความสะอาด

ผลจากความวิตกกังวล ในการแพรระบาด ของเชื้อไวรัส Covid 19 เกิดขึ้นทุกแห่ง เนื่องจาก นี้เอง ทำให้องค์กรณ์ ธุรกิจ ขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญ กับ อนามัยและความสะอาด เป็นอย่างมาก อาชีพรับทำความสะอาด ฆ่าเชื้อไวรัส ได้รับความนิยมสูง และ อาชีพนี้ ต้องเป็นการบริการ แบบต่อเนื่อง เป็นรายเดือน รายปี

สอดคล้องกับการรายงานของ PPTV ที่พบว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดรับบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.0 เมื่อเทียบกับช่วงภาวะปกติ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการทำความสะอาดลักษณะนี้ จะมีค่าบริการสูงกว่าการทำความสะอาดแบบทั่วไปมากกว่า 2 เท่าตัว

อย่างที่มีคนเคยพูด ไว้ ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส  เมื่อมีกลุ่มหนึ่ง กำลังเจอวิกฤติ พวกเขาแค่ต้องการ ไอเดีย แนวคิด มาช่วยเหลือ พวกเขาได้ ถ้าเราสามารถ คิด สิ่งใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือ ผู้คนให้ผ่าน วิกฤติ ได้ สินค้าและบริการของเราจะเติบโตท่ามกลางวิกฤติได้เช่นกัน

ทัง 4 อาชีพ ที่นำเสนอมาเป็น 4 อาชีพ ที่สามารถ ผ่าน วิกฤต โควิด 19 นี้ไปได้  

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา