เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม

เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม

เงินชราภาพ เป็นเงินที่ผู้ประกันตน ต้องส่งทุกเดือน รวมอยู่ใน เงินสมทบ ที่บริษัทหักจากเงินเดือนไปนำส่ง ประกันสังคม นั้น เราต้องรอ ถึงอายุ 55 ปี เพื่อที่จะได้รับ เงิน บำเหน็จ ชราภาพ หรือ บำนาญ ชราภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกันสังคม กำหนดนั่นเอง

 

 

 

เงินชราภาพ คืออะไร

เงินชราภาพ คือ เงิน ส่วนที่ลูกจ้า หรือ ผู้ประกันตน ส่งสมทบ เข้าประกันสังคม ทุกๆเดือน นั่นเอง โดย การส่งเงิน 3% แต่ละครั้ง จะถูกหักออกเป็น 3 ส่วน หลัก  
           

 •  ส่วน ค่ารักษาพยาบาล
 • ส่วน ประกันการว่างงาน
 • ส่วน ชราภาพ บำเหน็จ บำนาญ ประกันสังคม

ในการ หัก ปัจจุบัน สูงสุด อยู่ที่ 3% ของเงินเดือน ในปัจจุบัน ประกันสังคม คิด เงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท โดยใคร เกินกว่านี้ ก็ให้หักจ่ายที่ 750 บาท ต่อเดือน เท่านั้น

 

ถ้าสมมุตว่า เรามี เงินเดืน 15,000 บาท เราจะต้อง ถูกหักประกันสังคม 750 บาท ต่อเดือน มันจะไม่ใช่เป็นค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียว เงิน 750 บาท จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

 • • เงินสมทบกรณีรักษาพยาบาล 1.5% ของเงินเดือน = 225 บาท
 • • เงินสมทบกรณีว่างงาน 0.5% ของเงินเดือน = 75 บาท
 • • เงินสมทบกรณีชราภาพ 1% ของเงินเดือน = 450 บาท

 

เงินชราภาพ จะเบิกได้เมื่อไร และ จะได้รับ เงินชราภาพกี่บาท

ก่อนอื่นเราต้องมาดูเงื่อนไข การเกิดสิทธิ์ กรณี ชราภาพว่าเราจะสามารถ ได้รับเงินได้เมื่อใด และจะได้รับเท่านั้น ต้องดูที่เงือนไข การเกิดสิทธิ์

 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ (เงินที่จ่ายให้ ทุกเดือน)

 

 • • จ่ายเงินสมทบรวมไม่น้อยกว่า 180 เดือน โดยจะจ่ายติดต่อกันจนครบ หรือจ่ายไม่ติดต่อกันก็ได้ แต่รวมแล้วได้ 180 เดือน
 • • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ย้ำว่า ต้อง สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน หรือ ลาออก คือ ไม่ได้ทำงานแล้ว ถ้ายังทำงานอยู่จะเบิกไม่ได้

 

การรับเงินบำนาญชราภาพ คือ การที่เราได้รับ เงินเดือนทุกเดือน จากประกันสังคม หลังจากที่เรา เกษียน อายุ การทำงานแล้ว ตาหลักเกณฑ์ ด้านบน  เงินบำนาญ คือเงินที่จ่ายให้ทุกเดือน

แล้วได้รับเท่าไร

 

 

จำนวนเงิน บำนาญ ชราภาพ จะได้รับเท่าไร

 • ถ้าจ่ายเงินหรือส่งเงิน สมทบ 180 เดือน หรือ 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม
  • ได้รับ 20% ของ เงินเดือน ที่ได้รับ 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยกัน ถ้าใครเงินเดือนเกิน 15,000 บาท ก็ คิดที่ ร้อยละ 20 ของ 15,000 บาท คือ 3,000 บาท ต่อเดือน
 • ถ้าจ่ายเกิน กว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี
  • จ่าย 20% ของเงินเดือน ล่าสุด (ไม่เกิน 15,000 บาท หรือจ่าย บำนาญชราภาพ ที่ 3,000 บาท
  • แยก เดือนที่เกิน มาคิดว่าเกินกี่เดือน ถ้า เกิน จาก 180 เดือน มา 12 เดือน (หรือ 192 เดือน) จะจ่ายเพิ่มให้อีก 1.5% ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินที่เกิน นั่นเอง
 • กรณี ผู้รับบำนาญชราภาพ ถึงแก่ความตาย
  • เงินบำเหน็จชราภาพ ประกันสังคม หากผู้เอาประกัน เสียชีวิต 

   สำหรับมาตรา 33 มาตรา 39  และ มาตรา 40 เฉพาะ ทางเลือกที่ 2 และ ทางเลือก ที่ 3
   • กรณีแรก ถ้าผู้ประกันตน เสียชีวิตก่อน 55 ปี แล้วจ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่าย
   • กรณีที่สอง ถ้าผู้ประกันตน เสียชีวิตก่อน 55 ปี แล้วจ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่าย
   • กรณีสุดท้าย หากผู้ประกันตน เสียชีวิตภายใน 5 ปี หลังรับสิทธิบำนาญชราภาพ ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนเป็นเงิน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
   • ถึงแก่ความตาย ก่อน 60 เดือน ภายใน 60 เดือน ที่ยังรับเงินบำนาญอยู่ ให้นับแต่เดือนที่มีสิทธิ ได้รับ เงินบำนาญ ชราภาพ ให้จ่าย เงินบำเหน็จ ชราภาพ 10 เท่า ของ เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับคราวสุดท้าย ก่อนถึงแก่ความตาย

 

การจ่ายเงิน ชราภาพ ของ ประกันสังคม จะจ่าย แบบ บำเหน็จ และ บำนาญ


บำเหน็จชราภาพ คือ เงินที่ จ่าย แบบก้อนเดียว เชื่อว่าหลายๆคน คง อยากจะได้แบบนี้ แต่ เดี่ยวก่อน คนที่มีสิทธิ์ จะได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพ ได้นั้น คือ คน ที่เพิ่งทำประกันสังคมไม่นาน จ่ายเงินประกันสังคม มา น้อยกว่า 180 เดือน  หรือ ทำงาน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม น้อยกว่า 15 ปี เท่านั้นนะ ถึง จะได้รับ เงินก้อนนี้ไปได้

 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ

 

    -  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

    -  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

 

จำนวนเงิน บำเหน็จ ชราภาพที่จะได้รับ

 

 • ส่งเงินสมทบ น้อยกว่า 12 เดือน จ่ายคืนเงินสมทบ ที่ส่งมาทั้งหมด เช่น ส่งเดือนละ 300 บาท มาแล้ว 10 เดือน ก็จะได้รับเงินคืน 3,000 บาท เป็นต้น หมายเหตุ ไม่รวมส่วนของนายจ้าง
 • กรณี จ่ายเงินสมทบ เกิน 12 เดือน แต่ยังไม่ถึง 180 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับ จำนวนเงิน ผู้ประกันตนนำส่ง + ส่วนของนายจ้าง + ผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่ สปส กำหนด

 

 

การขอคือเงินบำนาญชราภาพ

 

เมื่ออายุ ครบ 55 ปี และลาออกจากงานแล้ว (ถ้ายังไม่ออกจากงาน ต้องส่งประกันสังคมต่อ ยังเบิกเงินบำนาญไม่ได้) 

เมื่ออายุครบ และ เข้าเกณฑ์ ตามเงื่อนไข ให้ไป

 

 • ยื่นเอกสาร สปส. 2-01  พร้อมลงลายมือชื่อ
 • ยื่นที่ สำนักงานประกันสังคม ที่เราสังกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์

 

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้ทายาท ไปยื่น ของรับบำเหน็จชราภาพ

 

          -สำเนามรณะบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย

          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ

          -สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันคนและของบริดามารดา (ถ้ามี)

          -สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีไม่มีสูติบัตร

          -หนังสือระบบให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา