10 อันดับ ประเทศที่ จัดว่า ผู้หญุิงมี โอกาส และ สิทธิ์ เท่าเทียม ผู้ชาย

10 อันดับ ประเทศที่ จัดว่า ผู้หญุิงมี โอกาส และ สิทธิ์ เท่าเทียม ผู้ชาย

10 อันดับ ประเทศที่ จัดว่า ผู้หญุิงมี โอกาส และ สิทธิ์ เท่าเทียม ผู้ชาย 

 


1. ไอซ์แลนด์  เป็น ประเทศ ที่ครองแชมป์ มาตลอด 12 ปี และ มีผู้หญิง บริหารประเทศ เป็นผู้นำประเทศ และ มีผู้หญิง ปกครองประเทศนี้แล้ว 24 ปี ในช่วงระยะเวลา ครึ่ง ศตวรรษ ที่ผ่านมา  และครึ่งหนึ่ง ของ คณะรัฐบาล เป็นผู้หญิง และ ในปี 2018 ไอซ์แลนด์ เป็นประเทศแรก ที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างชาย และหญิง ตามกฏหมาย 

 

2. ฟินแลนด์  50% ของ สมาชิกรัฐสภา เป็น ผู้หญิง และ ยังมี ผู้หญิง เป็นช่างเทคนิต และผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านต่างๆ มากกว่าผู้ชายอีกด้วย 

3. นอร์เวย์   ปัจจุบัน มี ผู้หญิง เป็นผู้นำประเทศ  และยังมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เป็นผู้หญิง ถึง 44% 
4. นิวซีแลนด์  ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา นิวซีแลนด์ มีผู้หญิงเป็นผู้นำประเทศถึง 20 ปี 
5. สวีเดน  มี ผู้หญิง ในคณะรัฐมนตรี กว่า 57% และยังมีความเท่าเทียม กันระหว่างชาย และหญิง ในเรื่องของความรับผิดชอบในการดูแลลูก
6. นามีเบีย  Namibia
    เป็นประเทศ ในทวีป แอฟริกา ที่ ผู้หญิงมีการศึกษา ที่สูงกว่า ผู้ชาย เป็นจำนวนถึง 2 เท่า 
7. รวันดา (Rwanda)  ปัจจุบัน ประเทศ รวันดา ในทวีปแอฟริกา มีช่างเทคนิค และ ผู้ชำนาญการด้านต่างๆ กว่า 40% เป็นผู้หญิง  และในสภาผู้แทนราษฏรของ รวันดามี สมาชิกสภา เป็น ผู้หญิง มากกว่า ผู้ชาย8.  ลิทัวร์เนีย  ติดอันดับ Top Ten มาเป็นปีแรก ถือว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ณ ตอนนี้ 43% ของ คณะรัฐมนตรี ใน ปีนี้เป็นผู้หญิง เทียบกับปีที่แล้ว ที่ไม่มี ผู้หญิง แม้แต่คนเดียว ในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล ลิทัวเนีย 
9. ไอร์แลนด์  -แทบจะไม่มีช่องว่างของการศึกษา ของ ทั้ง เด็กผู้หญิง และ เด็กผู้ชาย และ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาของประเทศ ไอร์แลนด์นั้น มีผู้หญิง บริหารประเทศ ถึง 20 ปี 
10. สวิตเซอร์แลนด์    43% ของคณะรัฐมนตรี เป็นผู้หญิง