เสียชีวิต จากการ แพ้วัคซีนโควิด  สปสช จ่ายชดเชย 4 แสนบาท

เสียชีวิต จากการ แพ้วัคซีนโควิด  สปสช จ่ายชดเชย 4 แสนบาท

บอร์ด สปสช. ไฟเขียว! เกณฑ์จ่ายเงินคุ้มครองคนไทย ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เสียชีวิต จากการ แพ้วัคซีโควิด  สปสช จ่ายชดเชย 4 แสนบาท

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์และแนวทางการจ่ายบริการโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใน 3 ด้าน ดังนี้

 

เสียชีวิต จากการ แพ้วัคซีโควิด  สปสช จ่ายชดเชย 4 แสนบาท

 

1. เงินจ่ายเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

 

 

  • ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท โดย สปสช.
  • แต่งตั้งกลไกเพื่อให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังยื่นคำร้อง

 

 

 

2.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19

 

ได้แก่ การเพิ่มเติมการจ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อัตราครั้งละ 20 บาท

 

3.ประกาศมาตรฐานบริการดูแลผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation / Home quarantine)

 

รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักรักษาที่พักอาศัยภายใต้การดูแลของหน่วยบริการ

นอกจากจะจ่ายชดเชยตาม DRG แล้ว ยังจ่ายชดเชยเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ ให้กับหน่วยบริการ

 

 

และสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็น 3 อย่าง ได้แก่ “เครื่องวัดความดัน-ปรอทวัดไข้-เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว”ให้กับประชาชน โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ วงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราจ่ายค่าบริการผู้ป่วยใน กรณีบริการในเขต

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

โดยจะเพิ่มอัตราการจ่ายตาม DRG ใหม่ จาก 8,350 บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ เป็น 8,750 บาท ต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ ซึ่งจะประมวลผลจ่ายตามผลงานย้อนหลัง ต.ค.2563 - ก.ย. 2564 ใช้งบประมาณเพิ่ม 2,596.13 ล้านบาท

 

 

สปสช.ยัน​ ป่วยโควิดจริง​ จ่ายจริง​ ไม่ทิ้งให้เคว้งคว้าง​‼️
 
 

.7 พค 2564
 
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผย​ กรณีผู้ป่วยโควิด19​ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วถูกเรียกเก็บเงิน สร้างความไม่สบายใจอย่างมาก ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการระบาดหนักเช่นนี้
.
นพ.จเด็จ​ ย้ำต่อว่า​ คนไทยทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีสิทธิได้รับการตรวจคัดกรอง​ พบว่าติดเชื้อก็ไม่ต้องเสียค่ารักษาใดๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน​ เพราะค่าใช้จ่าย​ สปสช.จ่ายให้ครอบคลุมหมดแล้ว​ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การรักษา ถึงการส่งตัวผู้ป่วย อัตราการใช้จ่ายก็ได้ตกลงร่วมกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมา​ ให้มาเบิกกับ สปสช.​และจ่ายจริง ผู้ป่วยสีแดงค่ารักษา 8 แสนถึง 1 ล้านบาทก็จ่ายมาแล้ว
.

💸💸 กำหนดอัตราจ่ายค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลทั้งการตรวจและการรักษา รวมไปถึงค่าที่พักอื่นๆ​ เช่น

 
 
-​ค่ายารักษาผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท/ราย
- ค่าห้องดูแลการรักษารวมค่าอาการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท/วัน
- ค่าห้องความดันลบหรือห้อง ICU ซึ่งเป็น UCEP COVID-19 หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิตกรณีโควิด วันละ 5,000 บาท
- ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะโควิด-19 และสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospitel) จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท/วัน
- ค่ายานพาหนะรับส่ง​ ค่าอุปกรณ์ PPE รวมค่าทำความสะอาดยานพาหนะเพื่อฆ่าเชื้อ 3,700 บาท/ครั้ง​ เป็นต้น

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา