7 เทคนิคฝึกการอ่าน ภาษาอังกฤษ

7 เทคนิคฝึกการอ่าน ภาษาอังกฤษ

 1. Read out loud
  1. ได้ประโยชน์จากการฝึกด้วยใช้สายตาในการอ่านและการฝึกฟัง และคิดเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องแปล
  2. พัฒนาเรื่องการออกเสียง
 2. Read Various topic
  1. อ่านไห้ได้หลากหลายหัวข้อที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2. มันจะทำให้คุณไม่รู้สึกเบือ
  3. คุณจะได้ เรียนรู้เชื่อมโยงคำศัพท์ของแต่ละหัวข้อ
 3. Read New Words
  1. เมื่ออ่านแล้วเจอคำใหม่ ต้องพยายามฝึกออกเสียง
  2. ฝึกใช้ สัก 5-6 ครั้ง นำไปใช้ในการพูด และการเขียน
  3. จะทำให้คุณมั่นใจในการใช้งานคำเหล่านั้น
 4. Read often (daily)
  1. อ่านให้บ่อย ที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2. คุณจะเริ่มเข้าใจ คนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมากขึ้นว่าพวกเขาใช้ภาษากันอย่างไร
  3. คุณจะอ่านได้เร็วขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้น
 5. Read with a Friend
 6. Read Three Times
 7. Read your level