ใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 สั่งอาหารผ่าน Grab LINEMAN

ใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 สั่งอาหารผ่าน Grab LINEMAN

4 ต.ค.นี้ ใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 สั่งอาหารผ่าน Grab LINEMAN ได้ ส่วนร้านอาหารโครงการ จะขายผ่านเดลิเวอรี่ สมัครที่แอปฯ ถุงเงิน 24 ก.ย.นี้เป็นต้นไป


กระทรวงการคลัง แจ้งผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 สามารถใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านแอปฯ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมนี้ โดยรัฐจะสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารและหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะนี้ มีผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมแล้ว 2 ราย คือ

 

การเก็บค่าธรรมเนียม GP


1.#Grab จะเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit: GP)

จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการไม่เกินร้อยละ 20 และลดค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน 25 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 150 บาท สำหรับการสั่งซื้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากโครงการ

2.#LINEMAN จะเก็บ GP จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ไม่เกินร้อยละ 20

และสนับสนุนค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มในโครงการให้แก่ประชาชน 35-50 บาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ที่สนใจจะขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ สามารถสมัครที่แอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนเป็นต้นไป โดยเลือกเชื่อมต่อกับแอปฯ เดลิเวอรี่ ได้เพียงรายเดียว ดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www. คนละครึ่ง .com นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินรอบที่ 2 จำนวน 1,500 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการ #คนละครึ่งเฟส3 และเริ่มใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

 

คนละครึ่ง เฟส3 ใช้กับรถไฟฟ้าMRT รถตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ สองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

คนละครึ่งเฟส 3 เติมเงิน 1,500 บาท รอบ 2 1 ตุลาคม 64

สรุป 4 มาตราการเยียวยา คนละครึ่ง เฟส 3, ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ แจกเงิน บัตรคนจน เพิ่ม หลัง กรกฏาคม 2564

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา