7 หลักสูตร ออนไลน์ ฟรี สู่สุดยอดผู้ประกอบการ 

7 หลักสูตร ออนไลน์ ฟรี สู่สุดยอดผู้ประกอบการ 

ธนาคารออมสิน เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ​ ในกิจกรรมอบรมออนไลน์ GSB Micropreneur  เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้ ผู้ ประกอบการ มือใหม่ ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ

 

โดย ธนาคารออมสิน ร่วม กับ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย   จัดหลักสูตร ให้ความรู้ ทางธุรกิจ สำหรับผู้  ประกอบการยุคใม่ Entrepreneur เริ่มต้นด้วย 7 วิชาเรียน ผ่าน Facebook Fanpage GSB SMEs Startup โดยทีผู้ที่ สำหรับหลักสูตร GSB Micro preneur จะได้รับ ใบรับรอง และ ได้รับพิจารณา คัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม ของ ธนาคารออมสิน เช่น Online Meeting Consultation, Workshop และ Showcase เป็นต้น 

 

7 หลักสูตร สู่สุดยอดผู้ประกอบการ 

 

📌 สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา ดังนี้


📝 แนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการ

    สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป 

   สอนโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศักดิ์พล เจือศรีกุล   ท่านเป็น คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ IDE Central มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 

📝 การพัฒนาลูกค้าจาก 0 ถึง 1

สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป


📝 แผนภาพโอกาสทางการประกอบการ

สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป

 

สอนโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศักดิ์พล เจือศรีกุล   ท่านเป็น คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ IDE Central มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


📝 การพัฒนาโอเดียสู่ต้นแบบ

สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 3 กรกฏาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป

อาจารย์ ณัฐพล รารี

Head of Experimentation at UNDP Thailand 

 


📝 บัญชีและการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 17 กรกฏาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป 

 

อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 


📝 การออกแบบแผนการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ

สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป

วิทยากร ผู้สอน :  อาจารย์ ดร กิตตินันท์ พันธุมสุต 

รองคณะบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลับหอการค้าไทย 

 


📝 กฎหมายและการจดทะเบียนทางธุรกิจ

สอนผ่านทาง Facebook Live  ในวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น เป็นต้นไป

ผู้สอน : ผู้ช่วย ศาสตร์จารย์ ดร.อภิญญา บัณทิตวุฒสกุล  

ผู้ช่วยอธิการบิดีฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 


✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน

⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/