รวม แอปฯ และ เว็บ อ่านหนังสือออนไลน์ ฟรี ของไทย

รวม แอปฯ และ เว็บ อ่านหนังสือออนไลน์ ฟรี

สำหรับคนที่ชอบ อ่านหนังสือออนไลน์ แบบ E-Book ในยุคนี้จะมี แหล่งข้อมูล ทั้งเว็บไซด์ และ แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึง หนังสือ ออนไลน์ สารพัด หมวดหมู่ และชนิด ให้อ่านได้ ฟรี มีมากมายเลย วันนี้ allmylike ขอแนะนำ แหล่งหาอ่านหนังสือฟรี 

 

รวม แอปฯ และ เว็บ อ่านหนังสือออนไลน์ ฟรี จากห้องสมุดในประเทศไทย 

อ่านหนังสือออนไลน์ ที่ ห้องสมุด TK Park 

ขอพูดถึง แอพนี้เป็นแห่งแรก เลย ห้องสมุดที่ตั้งอยู่ ชั้นที่ 8 ใน Central World (ปัจจุบัน TK Park ขยายห้องสมุดไปยังหลากหลายพื้นที่ หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย) โดยเป็นหน่วยงานสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคตของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีสื่อเพื่อการเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ดนตรี มัลติมีเดีย รวมถึงร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทาง TK Park เอง ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ห้องสมุดที่ตั้งอยู่ใน Central World เท่านั้น แต่มีห้องสมุดออนไลน์ด้วย  

 

ห้องสมุด ออนไลน์ ของ TK park จะมีหนังสือหลากหลายประเภท ให้เลือกอ่านเยอะมาก

 

 ห้องสมุด มารวย 

ห้องสมุด มารวย เป็นห้องสมุด ของ สำนักงาน ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรในตลาดทุน

ห้องสมุด มารวย จะเน้นหนังสือ ทางด้านการลงทุน การออมเงิน การบริหารจัดการเงิน การตลาดการพัฒนาตนเอง  และ อื่นๆ เป็นหลัก 

ห้องสมุด มารวย มีบริการ บนเว็บไซด์ 

 

 ห้องสมุด Green Digital Libary ห้องสมุดของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ห้องสมุด Green Digital Libary แหล่งรวบรวม หนังสืดิจิทัล ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ของประเทศไทย  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า หนังสือในห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นหนังสือ ที่เกียวข้องกับ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษย์สิ่งแวดล้อม ต่างๆ 

 

การแบ่งหมวดหมู่ หนังสือออนไลน์ ของ Green Digital Libary

 • ความรู้ทั่วไป
 • ความรู้ด้านขยะ
 • ความรู้ด้านมลพิษ 
 • ทรัพยากรน้ำ 
 • ทรัพยากรธรณี และดิน 
 • ป่าไม้ เกษตรและพันธ์พืช
 • รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี
 • นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กรมส่งเสิรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
 • พลังงาน และเทคโนโลยี
 • อากาศและการเปลีี่ยนแปลงสภาพภูิมอากาศ
 • นิยาสาร
 • กฏหมาย และ ข้อบังคับ 

 

 

 

อ่านหนังสือออนไลน์ ฟรี ที่ห้องสมุด  2ebook library

2ebook Digital Library ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการของหน่วยงานห้องสมุดทุกๆแห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา 

2 ebook library จะเป็น เว็บไซด์ และ แอปฯ ที่รวบรวม ห้องสมุด ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ให้เลือกได้ จากทาง หน้าเว็บเลยว่าคุณต้องการทีจะไปค้นหาหนังสือ จาก ห้องสมุด แห่งไหน ซึ่งมี ทั้งของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ มากมาย 

 

 

เว็บไซด์  https://www.2ebook.com/2ebook/home.php

 

 

 

ห้องสมุด Sook Library

Sook Library (App อ่านหนังสือ รวมหนังสือดีมีประโยชน์) :หนังสือดี มีประโยชน์จาก สสส. เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะมีหนังสือหลายประเภท อาทิ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ การเลิกบุหรี่ ความสุขในครอบครัวและหนังสือเสริมสร้างความสุขมากมายที่พร้อมจะให้คุณได้โหลดไปอ่านบนมือถือ Ipad Tablet ตามสะดวกทุกทีทุกเวลา และ ใน ห้องสมุดความสุข นี้ ยังมีเรื่องราว งานวิจัย เกียวกับ ปัญหาสังคม คนเร่ร่อน และอื่นๆที่ จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส 

 

 • เว็บไซด์ ห้องสมุด SOOK Library
 • แอปพลิเคชั่น   IOS , Android

 

 

 Digital Library NLT ห้องสมุดดิจิทัลสำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

ห้องสมุดออนไลน์ ของ หอสมุดแห่งชาติ หนังสือ ให้อ่านฟรี จะเป็นหนังสือเก่า แต่ยังสามารถนำมาใช้ในการอ้างอิง ทางประวัติศาสตร์ได้ในหลายๆเล่ม  และจะเน้นไปทาง สายวิชาการ อยู่มาก เป็นหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ การเมือง ศาสนา ใครที่สนใจด้านนี้ อยากลองหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้เลย โดยหมวดหมู่หลักๆ ที่มีนั้น ได้แก่ วารสารเก่า, หนังสือกรมศิลปากร, หนังสือหายาก, หนังสือหายาก, หนังสือท้องถิ่น, องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ, เอกสารโบราณ ฯลฯ

 

 

 

 

รวม เว็บไซด์ ห้องสมุด ออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ E-Book อ่านฟรี