Leadership ความเป็นผู้นำ ต้องมี Skills อะไรบ้าง

ความหมายของ Leadership

Leadership ภาวะความเป็นผู้นำ ของทีมงาน หรือ องค์กรณ์ คือ ทักษะสำคัญ ที่ทุกคน ต้องเรียนรู้พัฒนา Skills  ในการพัฒนาตนเอง ของ มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการจะก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และ อาชีพของ ตัวเอง

 

ความหมายของ Leadership

Leadership แปลตรงตัวว่า ผู้นำ เมื่อเรา นึกถึง สิ่งแรกที่เราจะนึกถึง คือ นักการเมือง ที่มีอุดมการ์

และ นักสำรวจ ที่กำลังตัดเส้นทางผ่านป่า เพื่อให้กลุ่มคนที่เหลือ เดิน ตาม และ นักบริหาร ที่กำลังพัฒนากลยุทธในบริษัท ของเขา เมื่อ จะเอาชนะคู่แข่ง

ผู้นำ คือผู้ที่ ช่วยเหลือตัวเขาเอง และ คนอื่นๆ ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง  พวกเขา กำหนดทิศทาง สร้างแรงบันดาลใจ และ วิสัยทัศ   และ  สรรค์ สิ่งใหม่ๆ   ผู้นำ คือคนที่ กำหนดแบบแผน เส้นทาง สู่ความสำเร็จ ของ องค์กรณ์ หรือ ทีมงาน พร้อม ทั้ง กระตุ้น และ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับ ทีมงาน

Management Skills

แน่นอน การเป็น ผู้นำ ที่ ต้องกำหนดและ ควบคุม ทิศทาง ของ ทีมงาน และ องค์ กรณ์ ได้ นั้น พวกเขาต้องมี ทักษะ การบริหารจัดการ ที่ จะนำพาคนของเขา ไปยัง จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง

ความเป็นผู้นำ หมายถึง สิ่งที่แตกต่าง กับ คนที่แตกต่าง ทั่วโลก และ สิ่งที่แตกต่าง ในสถานการณ์ ที่แตกต่าง 

ตัวอย่างเช่น มัน สามารถ เกี่ยวพัน กับ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำการเมือง และ ผู้นำ ของกลุ่ม แคมเปญ ต่างๆ

 

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.– Dwight D. Eisenhower

Leadership ความเป็นผู้นำ คือศิลปะ ในการให้คนอื่นทำสิ่งที่คุณต้องการทำเพราะเขาต้องการทำ– Dwight D.Eisenhower

 

 

หน้าที่ของ ผู้นำ  Leadership

 1. สร้างวิสัยทัศน์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่ออนาคต

 2. กระตุ้น และ สร้าง แรงบันดาลใจ ให้ผู้คนมีส่วนร่วม กับ วิสัยทัศน์ นั้นๆ

 3. จัดการ ส่งมอบ วิสัยทัศน์

 4. เป็นโค้ช และ สร้างทีม ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ในการบรรลุวิสัยทัศน์

Leadership หรือ ความเป็น ผู้นำ ต้องหลอมรวม ทักษะ ที่จำเป็น เพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้

 

1. Leadership สร้างวิสัยทัศน์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่ออนาคต

ในองค์กรณ์ ธุรกิจ วิสัยทัศน์ คือ ภาพสมจริง น่าเชื่อ และ น่าดึงดูดใจ ที่นำไปสู่ สิ่งที่คุณอยากจะเป็น ในอนาคต   วิสัยทัศน์ ให้ทิศทาง จัดลำดับ ให้เครื่องหมาย เพื่อให้คุณ สามารถบอกได้ว่า คุณได้บรรลุ สิ่งที่คุณต้องการแล้ว

เพื่อที่จะสร้าง วิสัยทัศน์ ผู้นำ ต้อง โฟกัส ไปที่ ความแข็งแกร่งของ องค์กรณ์ หรือทีมงาน โดยการใช้เครื่องมือ ต่างๆ เช่น

 • Porter’s Five Forces
 • PEST Analysis
 • USP Analysis
 • Core Competence Analysis
 • SWOT Analysis

เป็นต้น

ผู้นำ จะต้องคิด ถึง วัวัฒนะการ หรือการพัฒนาองค์กรณ์ นั้นๆ อยู่เสมอ และ การคิดเกียวกับ การปฏิบัติตัวกับ คู่แข่ง 

ผู้นำต้องค้นหาวิธีที่จะสร้าง นวัตกรรมใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ และ ปรับกลยุทธ์ ของธุรกิจของ เขา ให้ เติบโตและประสบความสำเร็จ อยู่รอดใน ตลาด อย่างยั่งยืน ในอนาคต พวกเขาทดสอบวิสัยทัศน์ด้วยการวิจัยตลาดที่เหมาะสม และโดยการประเมินความเสี่ยงหลักโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์

ดังนั้นแล้ว ผู้นำ จำเป็น ต้องมีทักษะ แบบ Softskills ทีสำคัญ เช่น

 • Proactive
 • Problem solving
 • Looking ahead
 • ไม่เห็นแก่ตัว

2 กระตุ้น และ สร้าง แรงบันดาลใจ ให้ผู้คนมีส่วนร่วม กับ วิสัยทัศน์ นั้นๆ

จากข้อ แรก ที่ผู้นำ สร้าง วิสัยทัศน์ มาแล้ว ต้อง กระตุ้น และ ผลักดัน ทีมงาน หรือ องค์กรณ์ ให้มีส่วนร่วม ใน เป้าหมาย ของ วิสัยทัศน์ ของเขา

ซึ่งการ Motivate หรือ กระตุ้น ผู้คน นั้น ต้องใช้ Power ของ ความเป็นผู้นำ สูง ถ้า ผู้นำท่านั้น มีบุคคลิก ความเป็นผู้นำส่วนตัว อยู่บ้างแล้วก็จะเป็นเรื่องง่าย แต่ในบางสถานการณ์ ก็ จำเป็นต้อง มี Intensive สิ่งกระตุ้น ทำให้ ผู้คน มีใจที่จะเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น การ ปรับตำแหน่ง หรือ การให้ โบนัสเป็นต้น

 

 

3. Leadership จัดการ ส่งมอบ วิสัยทัศน์

 

นี่คือ หัวข้อสำคัญ ที่ผู้นำ ต้องใช้ การบริหารจัดการ management  

ผู้นำต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานที่จำเป็นในการส่งมอบวิสัยทัศน์ นั้น ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม   ไม่ว่าจะโดยตนเอง หรือ โดยผู้จัดการ หรือ ทีมของผู้จัดการ ที่ผู้นำมอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้  และ พวกเขา ต้องมั่นใจ ว่าวิสัยทัศฯ ของพวกเขา ประสบความสำเร็จ

ในการที่จะประสบความสำเร็จได้ แต่ละคนในทีม ต้อง มีเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ที่เชื่อมโยง ไปยัง วิสัยทัศน์ ทั้งหมด

 ผู้นำยังต้องแน่ใจว่าพวกเขาจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการส่งมอบวิสัยทัศน์จะดำเนินไปอย่างราบรื่นและทั่วถึง โดยได้รับการสนับสนุนและการสนับสนุนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 

4. เป็นโค้ช และ สร้างทีม ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ในการบรรลุวิสัยทัศน์

 

การพัฒนาศักยภาพ ส่วนบุคคล และทีมงาน เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ต้องแบกรับดูแล ของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ในการพัฒนาทีม ผู้นำ ต้องเข้าใจ พลวัตรการทำงานของทีม เป็นสิ่งแรก

ทักษะ การสร้างทีม ของผู้นำ

 • Belbin’s Team Roles

 • Forming ,Storming,Norming and Perfoming Theory

 • Giving and receiving feedback

 • Training and coaching

คำว่า "ผู้นำ" และ "ความเป็นผู้นำ" มักถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องเพื่ออธิบายบุคคลที่กำลังจัดการอยู่ หรือ บุคคลที่เป็นผู้จัดการ  บุคคลเหล่านี้อาจมีทักษะสูง ทำงานได้ดี และมีคุณค่าต่อองค์กร แต่นั่นทำให้พวกเขาเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่ผู้นำ

ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้คำศัพท์ และอย่าคิดว่าคนที่มี "ผู้นำ" ในตำแหน่งงาน ผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็น "ผู้นำ" หรือแม้แต่กลุ่มที่เรียกว่า "ผู้นำทีม" กำลังสร้างและเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง .

อันตรายอย่างหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้คือบุคคลหรือองค์กรที่จัดการโดยบุคคลหรือกลุ่มดังกล่าว คิดว่าพวกเขากำลังเป็นผู้นำ แต่พวกเขาไม่ใช่ จริงๆ แล้วอาจไม่มีความเป็นผู้นำเลย โดยไม่มีใครกำหนดวิสัยทัศน์และไม่มีใครได้รับแรงบันดาลใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงในระยะยาว

 

เครดิต : https://www.mindtools.com/

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ 

สรุป ความหมาย ความสำคัญของ ISO 9001:2015

ความหมายของ Digital Marketing หรือ การตลาดออนไลน์

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา