Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

Team management หรือ การ บริหาร จัดการทีมงานให้ประสบความสำเร็จ ในการเป็นผู้นำ ผู้จัดการ หรือ หัวหน้าทีม คุณจำเป็น ต้องเรียน รู้ และ มีทักษะ สำคัญ ที่จำเป็น บางอย่าง เกี่ยวกับ การ ควบคุม สอดส่องดูแล ทีมงานของคุณ  เป็นโคช คอยชี้แนะ เป็น เชียร์ ลีดเดอร์ ที่คอย ให้กำลังใจ เป็นผู้รับฟัง ปัญหา เป็น ผู้ตัดสิน ชีขาด และเป็น ผู้ตัดสินใจ และคุณยังต้อง รับมือกับ ความท้าท้าย และ ความกดดัน ซึ่ง มาพร้อมด้วยความรับผิดชอบ

 

ในเนื้อหาบทนี้ Team manager จะ บอกคุณ ถึงทักษะ และ เครื่องมือ ต่างๆ ที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาความสามารถ ตัวคุณ ให้กลายเป็น ผู้นำ ที่มีคุณภาพ สามารถ นำพาทีมของ คุณไปสู่ความสำเร็จได้

 

Leadership ความเป็นผู้นำ ต้องมี Skills อะไรบ้าง

 

6 ปัจจัยสำคัญ ในการบริหารจัดการทีมงาน Team Manangement

1. การทำความเข้าใจพื้นฐานของบทบาทการจัดการ
2. การสรรหาและการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
3. ทำความเข้าใจกับ Team Dynamics
4. ประสิทธิผลของทีมและแรงจูงใจ
5. การพัฒนาและการฝึกสอนทีมของคุณ
6. การรับมือกับสถานการณ์การจัดการที่ท้าทาย

 

 

. การทำความเข้าใจพื้นฐานของบทบาทการจัดการ

 

ในการ เริ่มต้น การทำงานเป็นทีม การ ควบคุมบริหาร ทีม นั้น สิ่งแรกที่เราต้องหันมามองย้อนดู ก่อน คือ ตัวเราเองว่า มี ทักษะ หรือ Skills อะไร ที่ เหมาะสมกับ การบริหารจัดการ ทีมบ้างหรือยัง คุณอาจจะลองเริ่มด้วย คำถามง่ายๆ เกี่ยวกับ ตัวคุณเอง เช่น


- ฉันจะเรียนรู้เรื่องการ โน้มน้าวใจคน และ ทำให้พวกเขา นับถือได้อย่างไร นะ
- ฉันจะ บริหาร จัดการเวลา ของฉันที่จะทำให้งานของฉันสมบูรณ์ ในขณะที่ ต้องจัดการ บริหารคนอื่นไปด้วยได้อย่างไร
- ฉันจะนำผู้คน ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นเพื่อนร่วมงานฉันได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คุณจะลืมไม่ได้เลย คือการ สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก กับ คนอื่นๆ

 

คุณสามารถ สร้าง ความประทับใจ แรก และ ได้ รับ ศรัทธา จากทีมงานของคุณ ได้โดยการ ใช้ Right Tone ที่เหมาะสม ใน การประชุมทีมครั้งแรก เพราะฉะนั้นแล้ว ทักษะ ความเป็นผู้นำ The leadership จึงเป็น Skills ที่สำคัญ สำหรับ ผู้นำทีม

 

2. ประสิทธภาพในการเลือกคัดสรร หาทีมงาน

อย่างที่ มีการพูดกันว่า ส่วนสำคัญที่สุดของการกำกับ ภาพยนตร์ นั้น คือการ แคสติง นักแสดง ถ้าได้นักแสดง ที่เหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร มันก็จะช่วยลด ขั้นตอนการ ดำเนินการต่างๆ หรือ ลดความผิดพลาด เพราะฉะนั้นแล้ว Effective Recruitment จึงเป็น ทักษะ สำคัญ ของ ผู้นำ

3. ทำความเข้าใจ กับ กระบวนการ ทำงาน ของ ทีม

ในทุกๆทีม แต่ละทีม จะมีสมาชิกที่หลากหลาย และ สมาชิก แต่ละคน มักจะมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่แตกต่าง และ หลากหลาย มากน้อย กันไป รวมไปถึง ความแตกต่าง ในด้าน ประสบการณ์ ชีวิต ดังนั้นแล้ว สมาชิกแต่ละคนในทีม ของคุณ จึงเหมือน โลกที่แตกต่างกัน

Management By Wandering Around (MBWA)

คือการบริหาร จัดการ ความ ศรัทธา ของทีม เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

 

4. ประสิทธิผลของทีมและแรงจูงใจ


ในการ เพิ่ม ประสิทธ์ ภาพในการทำงานเป็นทีมนั้น สิ่งสำคัญคือการทีคุณต้อง จัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณต้อง เก็บรวบรวม ติดตาม และ ตอบสนอง ต่อข้อมูลเหล่านั้น ดังนันแล้ว คุณต้อง ใช้ key performance indicators

และจัดทำแผนเพื่อพบกับพวกเขา อย่าลืมแปลงวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือเป็นเป้าหมายและมาตรการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลำดับความสำคัญขององค์กรของคุณ ดูบทความของเราเกี่ยวกับ OKR เพื่อหาวิธีการ

การติดตามความคืบหน้าจะทำให้คุณเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไร วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือดำเนินการวิเคราะห์ DILO ย่อมาจาก "day in the life of..." และสามารถช่วยให้คุณดูว่าเวลาของทีมกำลังถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีส่วนร่วมกับบุคลากรของคุณในการรวบรวมข้อมูลนี้ พวกเขาจะรู้สึกหมดกำลังใจหากคิดว่ากำลังถูก "สอดแนม" หรือถูกจัดการแบบไมโคร

 

5. การพัฒนา และ โค้ช ทีมของคุณ

 

ลูกทีมของคุณ จะรู้สึกภูมิใจในงานที่ ทำถ้า พวกเขา รู้ว่า พวกเขา กำลังจะมีโอกาสที่จะ เติบโต และ พัฒนาขึ้น เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนา ศักยภาพ ของลูกทีม ของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญ

ในเรื่องนี้ คุณ ควรจะ เรียนรู้ทักษะ เช่นว่า


- Skill Matrix เพื่อ ใช้วิเคราะห์ หาว่า ลูกทีมของคุณแต่ละคนนั้น ต้องพัฒนาด้านไหนบ้าง
- คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านการฝึกสอน การมอบหมาย และการจัดการความสามารถ รวมถึงกลยุทธ์อื่นๆ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสิ่งนี้คือการ Training Needs Assessment ดำเนินการประเมินความต้องการการฝึกอบรม กับบุคลากรของคุณ
- The skill/will matrix
- on the job training
- cross-training
- การ Coaching

 

. 6 การรับมือกับสถานการณ์การจัดการที่ท้าทาย


คุณกำลัง มุ่งมั่นที่จะสร้างทีมที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันในเชิงบวก มีขวัญกำลังใจสูง และส่งมอบผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่เราต่างก็รู้กันว่า ชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้น

การเป็นผู้จัดการสามารถสนุกสนานและให้รางวัลอย่างมหาศาลเมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดี แต่คุณค้นพบจุดแข็งที่แท้จริงของคุณในฐานะเจ้านายเมื่อสิ่งต่างๆ ยากขึ้น

ความท้าทาย ทีคุณจะต้องเผชิญ นั้นอาจจะมาจากภายในทีมของคุณ หรือ ปัจจัยภายนอก ในระหว่างการทำงาน ลูกทีม ของคุณ อาจจะ เกิดความขัดแย้งกับ คนในทีมเดียวกัน หรือ คนอื่นๆ ได้ ดังนั้นแล้ว การเรียนรู้ ทักษะ เรื่อง Resolving Conflict จึงเป็น Soft Skill ที่สำคัญที่ ผู้นำ ควรจะใส่ใจ และ ผู้นำทีม นั้นๆ ควรจะต้อง สามารถที่จะมองเห็น และ จัดการ ปัญหา ที่เกิดจาก Bad behavior ของคนในทีม ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการ Bullying กลั่นแกล้ง รังแก และ การเลือกปฏิบัติ ต่างๆ

Managing Friends and Family Members .
Managing Perfectionists .
Managing a Person With a Victim Mentality .
8 Strategies for Managing Team Overload .
Managing Contractors .
Cross-Cultural Business Etiquette .

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียง ตัวอย่างบางส่วน ของ Soft Skills และ Hard Skill สำคัญที่ผู้นำ ควรจะมี เพื่อการ สร้างประสิทธิภาพ ให้กับทีม ให้สามารถ บรรลุเป้าหมาย ทีดีร่วมกันได้ นั่นเอง

 

 

 

 เครดิต : https://www.mindtools.com/

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา