เทคนิคการเขียน แผนธุรกิจ Business Plan ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการเขียน แผนธุรกิจ Business Plan ให้ประสบความสำเร็จ

เรื่องของ Business plan หรือ แผน ธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือ Startup ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจ ไม่วา ธุรกิจ ที่ท่าน กำลังจะทำนั้น จะเป็น ธุรกิจอะไร ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ บริการ ธุรกิจ ด้านการผลิตสินค้า ต่างต้องมี แผนธุรกิจ

 

ความสำคัญของแผน ธุรกิจ เพื่อทำให้ ผู้มุ่งหวัง ที่คุณอยากจะให้เขามาลงทุน ในธุรกิจ ของคุณ เข้าใจ ธุรกิจของคุณ หรือ แม้แต่ คนที่ จะปล่อยกู้ให้กับคณ หรือ คนที่ คุณ อยากจะได้ มาเป็นหุ้นส่วน ทางธุรกิจ

การอภิปรายอย่างเชี่ยวชาญและครอบคลุมทุกองค์ประกอบภายในแผนธุรกิจช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าใจโอกาสทางธุรกิจของตนได้ดีขึ้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวนักลงทุนว่าโอกาสนั้นเหมาะสำหรับพวกเขาเช่นกัน

จากการวิจัยของคุณเอง คุณจะพบว่าคำจำกัดความของแผนธุรกิจ Business Plans มีความแตกต่างกันอย่างมาก และมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแผนของคุณมีสิ่งที่ควรจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของแผน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแผนธุรกิจคุณภาพสูงควรมีอะไรบ้าง เราได้รวบรวมรายการประเด็นสำคัญสิบประการที่ควรประกอบเป็นแผนธุรกิจของคุณบางส่วน:

 


 

7 เทคนิค การสร้าง Personal Brand Business เพื่อ สร้างธุรกิจ ของคุณ

การวิเคราะห์ PEST Analysis ธุรกิจ ร้านกาแฟ หลัง โควิด 19 ในไทย

ความหมายและความสำคัญของ การใช้เครื่องมือ PEST Analysis

ความหมายของ Digital Marketing หรือ การตลาดออนไลน์

 


11 องค์ประกอบของ แผนธุรกิจ

 1. เขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)
 2. คำอธิบายธุรกิจ (Company description)
 3. การวิจัยตลาด (Market analysis)
 4. การวิเคราะห์ลูกค้า
 5. การวิเคราะห์คู่แข่ง
 6. รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management)
 7. คำอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line)
 8. แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales)
 9. แผนการเงิน (Financial projections)
 10. ภาคผนวก (Appendix)
 11. แผนฉุกเฉิน (Emergency plan)

เขียน บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)

บทสรุปผู้บรหาร จะอยู่เป็นบทแรกทุกครั้ง เพราะมันมีเป้าหมายเพื่อสรุป รายละเอียด วัตถุประสงต์ แผนธุรกิจ ของคุณ เพื่อคุณนำเสนอ ว่า ธุรกิจของคุณ ทำอะไร มีเป้าหมาย หรือ พันธกิจ สินค้า หรือ บริการ ของธุรกิจ ของคุณเป็นอย่าง ไร และแผน ทางการเงิน ของคุณ จะคืนทุนเมื่อไร รวมไปถึง
กลยุทธทางการตลาด โอกาสทางการตลาด ขนาดของตลาดเป้าหมายของคุณ

 คำอธิบายธุรกิจ (Company description)

คุณจะต้องให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและเป้าหมายของคุณที่นี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมของคุณและสามารถประสบความสำเร็จได้

การวิจัยตลาด (Market analysis)

มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่ก่อนที่เราจะเริ่มธรุกิจ ใดๆ เราจะต้องรับรู้ข้อมูลตลาด เทรนด์ หรือกระแส ของผู้บริโภค หรือ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้น เป็นอย่างไร และ คุณ ต้องนำเสนอข้อมูลว่า ธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว เพราะอะไร   และต้องบอกได้ ว่าธุรกิจของคุณ จะทำได้ดีกว่า เพราะอะไร

 • ขนาดของ Market Segment เป็นอย่างไร
 • แนวโน้มในอุตสาหกรรมนี้ ในอนาคต จะเป็นอย่างไร
 • ธุรกิจ ของคุณ แข่งขัน ในอุตสาหกรรมอื่นอีกหรือไม่

คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดหลากหลาย เข้ามาช่วย ในการวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค อย่างเช่น SWOT Analysis , Pest Analysis , STP เป็นต้น

การวิเคราะห์ลูกค้า

จุดประสงค์ของส่วนนี้คือการทำให้ชัดเจนว่าใครคือลูกค้าเป้าหมายของคุณและสิ่งที่พวกเขาต้องการ – ซึ่งหวังว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ!

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าอาจเป็นวัยรุ่น คู่หนุ่มสาว ผู้รับบำนาญ หรือเจ้าของธุรกิจ สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่คุณเลือกจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประเภทธุรกิจที่คุณดำเนินการ เนื่องจากกลุ่มต่างๆ จะต้องการความต้องการที่แตกต่างกัน

พยายามจำไว้ว่าคุณต้องการรู้จักลูกค้าเป้าหมายของคุณจริงๆ เพื่อให้คุณสามารถทำการตลาดกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การวิเคราะห์คู่แข่ง

คุณจะพบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณเมื่อทำการวิเคราะห์ตลาด และคุณอาจต้องการรวมส่วนนี้ไว้ในการวิเคราะห์ตลาดของคุณ อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของหัวข้อนี้คือการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งโดยตรงและโดยอ้อม และเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจของคุณกับคู่แข่ง คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถโดดเด่นและเอาชนะอุปสรรคที่อาจเผชิญได้อย่างไร

 

 

ในการวิเคราะห์ ลูกค้า และ วิเคราะห์ คู่แข่งเราสามารถ รวมไว้กับ การวิเคราะห์ ทางการตลาดได้ แต่ถ้า แยกออกมาจะทำให้ นักลงทุน สามารถเห็น ความชัดเจน ของ ธุรกิจของคุณมากขึ้น 

 

รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management)

เป็นการแนะนำบุคลากรหลักในองค์กรและแผนกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตสินค้าอาจจะมีแผนกไลน์ผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ ส่วนร้านขายปลีกก็อาจจะมี แผนกบริหารหน้าร้านและแผนกลูกค้าสัมพันธ์

 

คำอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line)

การแจกแจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของคุณควรให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณนำเสนอและวิธีที่คุณจะตอบสนองความต้องการที่มีอยู่ คุณสามารถแนะนำซัพพลายเออร์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น ส่วนต่างต้นทุน

 

แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales)

คุณวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างไร? คุณต้องอธิบายกลยุทธ์ในการเจาะตลาดเป้าหมายของคุณที่นี่ บางพื้นที่ที่น่ากล่าวถึง ได้แก่ :

 • การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคุณ
 • พันธมิตรทางการตลาดในปัจจุบันและศักยภาพ
 • คำอธิบายโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ
 • พิจารณาส่วนขยายผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้
 • ภาพลักษณ์และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่คุณต้องการ
 • ภาพรวมของกลยุทธ์การกำหนดราคาและเป้าหมายการขาย

แผนการเงิน (Financial projections)

คุณต้องแยกย่อยเป้าหมายทางการเงินและความคาดหวังตามการวิจัยตลาดในส่วนนี้ นี่จะเป็นองค์ประกอบต่างๆ เช่น การประมาณการของงบกำไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสด ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การคาดการณ์ในช่วง 12 เดือนแรกไปจนถึงปีต่อๆ ไป

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ควรทราบคือสมมติฐานและการคาดการณ์ทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการสนับสนุนโดยคำอธิบายและคำอธิบายที่นำเสนอในส่วนอื่นๆ ของแผน

ภาคผนวก (Appendix)

ภาคผนวกหรือ Appendix เป็นส่วนเพิ่มเติมของแผนธุรกิจ ซึ่งจะรวบรวมและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ

เช่นเดียวกับเมื่อคุณเขียนเรียงความ ภาคผนวกจะมีประโยชน์ในการสนับสนุนเนื้อหาของแผนธุรกิจ คุณสามารถใส่ประมาณการทางการเงินของคุณที่นี่ ภาพวาดทางเทคนิค หรือจดหมายหุ้นส่วน

แผนฉุกเฉิน (Emergency plan)

แม้ว่าเราจะพยายามเขียนแผนธุรกิจอย่างรอบคอบรัดกุมแค่ไหน แต่ในการทำธุรกิจมักจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ดำเนินไปตามแผนได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเมื่อปี 40 หรือวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กระทบธุรกิจอย่างสาหัส ได้ทำให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอน 

เราต้องเขียนแผนฉุกเฉิน ว่าหากธุรกิจ ของเราประสบปัญหา ด้านต่างๆ เราจะปรับตัว อย่างไร เพื่อความอยู่รอด

 

ที่มา : https://www.cbmgroup.co.uk/