คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน และ ภาษาอาเซียน

อาเซียน คือกลุ่มประเทศ เพื่อนบ้าน ของประเทศไทย ที่เป็นประชาตม ความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจ ร่วมกัน ทั้งหมด 10 ประเทศ ทำให้มีขนาดของเศรษฐกิจ ใหญ่ พอที่จะต่อสู้ ทางเศรษฐ กับ ประเทศมหาอำนาจ การเรียนรู้ทำความเข้าใจ ภาษาและวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ ช่วยให้เรา สามารถติดต่อ สื่อสาร เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ และ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ได้ดีขึ้น  แต่อาเซียนนั้น ในแต่ละประเทศ ก็มีความหลากหลายทางภาษา พื้นถิ่น ของตัวเอง การำติดต่อ ร่วมกัน ระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน จึง ใช้ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษกลาง

 

 

 

ภาษาประเทศต่าง ในอาเซียน ได้แก่

 •  ประเทศอินโดนีเซีย ภาษาราชการคือ บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
  - ประเทศมาเลเซีย ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu)
  - ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษาราชการคือ ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino, ฟิลิปิโน หรือภาษาตากาล็อก)
  - ประเทศสิงค์โปร์ ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ (English)  แต่คนในประเทศ มีทั้ง ภาษาจีน ภาษามาลายู
  - ประเทศบรูไน ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu)
  - ประเทศเวียดนาม ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
  - ประเทศลาว ภาษาราชการคือ ภาษาลาว (Laotian)
  - ประเทศพม่า ภาษาราชการคือ ภาษาพม่า (Burmese)
  - ประเทศกัมพูชา ภาษาราชการคือ ภาษาเขมร (Khmer)
  - ประเทศไทย ภาษาราชการคือ ภาษาไทย (Thai)

 

คำกล่าวทักทายในภาษาอาเซียน  

 

บรูไน  : ซาลามัต ดาตัง

อินโดนีเซีย : ซาลามัต เซียง

มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง

ฟิลิปปินส์ กูมุสตา

สิงคโปร์ หนีห่าว

ไทย สวัสดี

กัมพูชา ซัวสเด

ลาว สะบายดี

พม่า มิงกาลาบา

เวียดนาม ซินจ่าว

 

ตัวอย่างการใช้ ภาษา ของแต่ประเทศอาเซียน

ฟิลิปปินส์ 

สวัสดี              กูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณ          ซาลามัต (salamat)
สบายดีไหม     กูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จัก   นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่       มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)

อินโดนีเซีย

 

สวัสดี              เซลามัทปากิ (ตอนเช้า)

                      เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
                      เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
                       เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)


ขอบคุณ            เทริมากาสิ
สบายดีไหม      อพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จัก     เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่         ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อน             บาย บาย
นอนหลับฝันดี    มิมพิ ยัง อินดา

 

 

กัมพูชา

 สวัสดี            จุม-เรียป ซัว 
ขอบคุณ         ออ-กุน 
สบายดีไหม     ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต 
ยินดีที่ได้รู้จัก    เตรก ออ แดล บาน 
พบกันใหม่          ขจุ๊บคะเนียใหม่ 
ลาก่อน              โซว์ม เลีย เฮย 
นอนหลับฝันดี       เกล็วสุบันลอ 

 

 

บูรไน

 

ขอบคุณ             เตริมา กะชิ
สบายดีไหม         อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก       เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
พบกันใหม่          เบอจัมปา ลากิ 
ลาก่อน               เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี      มิมปิ๊ มานิส

 

มาเลเซีย

 


สวัสดี                ซาลามัด ดาตัง
อากาศดีจัง          บาอิค คอค่า
คุณสบายดีไหม       อาปา กาบา
พบกันใหม่           เบอจัมปา ลากิ
ขอบคุณ              เตริมา กะชิ
นอนหลับฝันดี      มิมปิ๊ มานิส

 

 

สิงคโปร์

สวัสดี               หนี ห่าว
อากาศดีจัง     เทียน ชี เหิ่น ห่าว
สบายดีไหม    หนี ห่าว
พบกันใหม่      ไจ้เจี้ยน
ขอบคุณ        ซี่ยย เซี่ย

 

ลาว

 สวัสดี      /    สะบายดี
ขอบคุณ   /    ขอบใจ
ขอโทษ    /   ขอโทด
ฉันรักเธอ  /   ข้อยฮักเจ้า
คุณชื่ออะไร  /เจ้าชื่อหยัง
ฉันชื่อราตรี    / ข้อยชื่อราตรี
เป็นอย่างไรบ้าง /   สะบายดีบ่
ลาก่อน     -   ลาก่อน

 

พม่า

หม่อง : เด็กชายหรือหนุ่มโสด
อู : ผู้ใหญ่หรือชายสูงวัย
ม่ะ: เด็กผู้หญิงและสาวโสด
ดอว์: ผู้หญิงที่มีการศึกษาทั้งโสดและแต่งงานแล้ว
อะโก: พี่ชาย
อะมะ: พี่สาว
อะเผ่: พ่อ
อะเหม่ : แม่
อะโพ : คุณปู่/คุณตา
อะพวา: คุณย่า /คุณยาย
เย่าจา : ผู้ชาย
เหมมะ : ผู้หญิง

เวียดนาม

สวัสดี               ซินจ่าว
อากาศดีจัง        แด็ปเจิ่ย
สบายดีไหม        แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง
ฉันสบายดี ขอบคุณ    โตย-เขว่-ก่าม-เกิน
พบกันใหม่     แหนกัปหลาย
ขอบคุณ          ก๊าม เอิน