CHULA MOOC เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ Conversation รุ่นที่ 6

CHULA MOOC เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ Conversation  รุ่นที่ 6

CHULA MOOC สื่อเรียนออนไลน์ฟรี จาก มหาวิทยาลัย จุฬาฯ  เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ "มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ"  CHULAMOOC1615 เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564 เริ่มเรียนได้ 10 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565

 

มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ เปิดคอร์สออนไลน์สอนภาษาอังกฤษ ต่อเนื่องมาแล้ว 6 รุ่น ผ่านทาง แพลตฟอร์มออนไลน์  CHULA MOOC  มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด เน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น เพื่อ ใช้ในด้านการเรียน การทำงาน และ การใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด แบ่งเป็น 5 ตอน

1. ตั้งไข่ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

2. ไวยากรณ์ พร้อมรบ

3. โค้งสุดท้าย ไวยากรณ์ และ การออกเสียง ภาษาอังกฤษ

4. ศัพท์ ทะลุ อ่านทะลวง

5. Conversation มั่นใจ

 

ช่วงเวลาเรียน


เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564
เริ่มเรียนได้ 10 ธันวาคม 2564
สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565

เนื้อหาในวิชาย อัพเกร Converstion มีทั้งหมด 10 บทเรียน โดยมี กลุ่มเป้าหมาย เป็น นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัดเพียง  5,000 คน เท่านั้น 


โดย กำหนดเกณฑ์การเรียนจบไว้  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

แพลตฟอร์ม myCourseVille

 

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ

 

รายละเอียดวิชา Conversation

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ ประกอบด้วย

EP 1 - Conversations

EP 2 - Longer Conversations

EP 3 - Understanding Idioms #1

EP 4 - Understanding Idioms #2

EP 5 - Expressions and Idioms #1

EP 6 - Expressions and Idioms #2

EP 7 - Expressions and Idioms #3

EP 8 - Proverbs #1

EP 9 - Proverbs #2

EP 10 - Proverbs #3

 

ดำเนินการสอนโดย ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ลงทะเบียนเรียน

 

รวม แอปฯ และ เว็บ อ่านหนังสือออนไลน์ ฟรี ของไทย

เพราะอะไร การอ่านหนังสือ ถึงสำคัญต่อ ความสำเร็จของ นักเรียน

4 อาชีพ ที่เรียน แล้ว ทำเงินได้ทันที เรียนออนไลน์ได้ฟรี