แบบไหนถึงเรียกว่า Simple Disease แล้วจำเป็นต้องรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือไม่

แบบไหนถึงเรียกว่า Simple Disease แล้วจำเป็นต้องรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือไม่

 


อาการป่วยแบบ Simple Disease คืออาการป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในกลุ่ม 5 โรค ดังต่อไปนี้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการรุนแรง หรือป่วยด้วยโรคอื่นตามมา


🦠โรคเวียนศีรษะ
🦠ไข้หวัดใหญ่
🦠ท้องเสียเฉียบพลัน
🦠ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
🦠โรคอื่นๆ ที่บริษัทประกันกำหนด


โดยปกติแล้วบริษัทประกันจะแนบรายชื่อ Simple Disease ให้พร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้า หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
หากลูกค้าของเราเข้าเงื่อนไข Simple Diseases จะถือว่าไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ใน


การรับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล เพราะตามหลักแล้ว Simple Disease สามารถรับยาและให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ค่ะ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา