แปลเพลง Love Me Like You Do : Ellie Goulding

เพลง Love me Like You do เป็นผลงานการร้องของ Ellie Goulding นักร้องสาวจากอังกฤษ โดยเพลงนี้้จะเป็นเพลงประกอบภาพยนต์รักอิโรติกเรื่อง Fifty Shade of Grey เพลง Love Me Like You do เป็นเหมือนการยอมรับความเจ็บปวด ที่คนรักกระทำ ต่อเธอ  เปรียบเหมือน คุณเป็นทั้งยารักษา และ ยังเป็นความเจ็บปวด ไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะมีความหมายกับฉันมากเพียงนี้

 

 

แปลบทเพลงรัก Love Me Like You Do : Ellie Goulding

You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much

คุณเป็นแสงสว่าง คุณเป็นค่ำคืน
คุณเป็นสีของเลือด
คุณเป็น ยารักษา คุณเป็นความเจ็บปวด
คุณเป็นสิ่งเดียวที่ฉนต้องการสัมผัส
ไม่เคยรู้ว่า จะมีความหมายมากมาก

You're the fear, I don't care
Cause I've never been so high
Follow me to the dark
Let me take you past our satellites
You can see the world you brought to life, to life

คุณอยู่กับความกลัว ฉันไม่แคร์
เพราะฉันไม่เคยอยู่ในจุดที่สูง
ตามฉันมาในที่มืด
ให้ฉันได้นำทางคุณ ผ่านดาวเทียมของเรา
คุณสามารถเห็นโลกที่คุณนำไปสู่ชีวิต กับชีวิต

 


So love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

ดังนั้นรักฉัน เหมืนที่คุณทำ,รักฉันเหมือนที่คุณทำ
ดังนั้นรักฉัน เหมืนที่คุณทำ,รักฉันเหมือนที่คุณทำ
สัมผัสฉันเหมือนที่คุณทำ สัมผัสฉันเหมือนที่คุณทำ
คุณจะคอยอะไรอีกละ


Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a holy grail I've got to find
Only you can set my heart on fire, on fire

ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, เลื่อนลอยออกไปอย่างช้าๆ
บนขอบของสวรรค์
ทุกตารางนิ้วของผิวคุณ เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ฉันโหยหา
มีคุณเท่านั้นที่จะสามารถส่งหัวใจไปบนกองไฟ

Yeah, I'll let you set the pace
Cause I'm not thinking straight
My head spinning around I can't see clear no more
What are you waiting for?

ใช่ ฉันให้คุณเป็นคนกำหนดจังหวะ
เพราะ ฉันคิดอะไรไม่ออก
หัวฉันหมุนต้ิว ฉันมองเห็นไม่ชัดเจนอีกต่อไป

Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

ดังนั้นรักฉัน เหมืนที่คุณทำ,รักฉันเหมือนที่คุณทำ
ดังนั้นรักฉัน เหมืนที่คุณทำ,รักฉันเหมือนที่คุณทำ
สัมผัสฉันเหมือนที่คุณทำ สัมผัสฉันเหมือนที่คุณทำ
คุณจะคอยอะไรอีกละ

Yeah, I'll let you set the pace
Cause I'm not thinking straight
My head spinning around I can't see clear no more
What are you waiting for?

ใช่ ฉันให้คุณเป็นคนกำหนดจังหวะ
เพราะ ฉันคิดอะไรไม่ออก
หัวฉันหมุนต้ิว ฉันมองเห็นไม่ชัดเจนอีกต่อไป

Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

ดังนั้นรักฉัน เหมืนที่คุณทำ,รักฉันเหมือนที่คุณทำ
ดังนั้นรักฉัน เหมืนที่คุณทำ,รักฉันเหมือนที่คุณทำ
สัมผัสฉันเหมือนที่คุณทำ สัมผัสฉันเหมือนที่คุณทำ
คุณจะคอยอะไรอีกละ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา