Shoping accesstrade

ทำบัตรเดบิต (บัตร ATM) กับ ออมสิน รับ ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด มูลค่า 100,000 บาท

ทำบัตรเครดิต กับ ออมสิน รับ ประกันภัยโควิด มูลค่า 100,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ จาก บัตรเดบิต หรือ บัตร ATM ธนาคาร ออมสิน เพียงสมัครบัตรเดบิต หรือที่เรารู็กันว่าบัตร ATM ใช้กดเงินสด ได้และใช้ ซ์้อของ ออนไลน์ รูดซื้อของได้ ถ้าเรามีเงินใน บัญชีธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 กรกฏาคม 2564 นี้เท่านัน จะได้รับ ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด 19 มูลค้า 1 แสนบาท

 

ธนาคาร ออมสิน ออกโปรโมชั่นพิเศษ สมัครบัตรเดบิต Smart Life หรือ บัตรเดบิต Smart Care แถม ประกันแพ้วัคซีนโควิด โปรนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2564 นี้เท่านั้น แล้ว บัตร เดบิต ทั้งสองแบบ คืออะไร 

 

Smart Life คือบัตร เดบิต หรือ บัตร ATM  ที่พ่วงประกันอุบัติเหตุ

 

ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลในโครงการสูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 

Smart Care คือบัตร เดบิต หรือ บัตร ATM  ที่พ่วงประกันอุบัติเหตู แบบมีเงินชดเชย

 

“พิเศษกว่า กับเงินชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท” ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลในโครงการสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก และมีเงินชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท สูงสุด 7 วันต่อปี

 

 

 

ออมสินห่วงใย สู้ภัยโควิด มอบความคุ้มครองประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19

 

 เพียงสมัครบัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ หรือ บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 👉ออมสินห่วงใย สู้ภัยโควิด มอบความคุ้มครองประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19

*ให้ความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง 90 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนโควิด-19
*กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่เปิดบัตรใหม่
*ให้ความคุ้มครองโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

เสียชีวิต จากการ แพ้วัคซีนโควิด  สปสช จ่ายชดเชย 4 แสนบาท

ทิพยประกันภัยแจกฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด อีก 1 ล้านสิทธิ์ คุ้มครอง 1 แสน

จองฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ผ่าน Health Wallet บนแอปเป๋าตัง

 

เงื่อนไขกิจกรรมออมสินห่วงใย สู้ภัยโควิด (สำหรับลูกค้าสมัครบัตรใหม่)


ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัยมอบฟรี

“สิทธิพิเศษรับความคุ้มครองประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด ให้คุ้มครอง 1 แสนบาท”

สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตออมสิน Smart Life หรือบัตรเดบิตออมสิน Smart Care เท่านั้น

(ผู้สมัครต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครบัตร และ หากเกิดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดจะได้รับความคุ้มครอง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับวัคซีน)

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น บัตรเครดิต แจก ประกันภัยโควิดฟรี


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 (2 เดือน)

 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด บัตรเดบิต ออมสิน (หรือบัตร ATM) ที่ใช้กดเงินสด 

"คุ้มครองการแพ้ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นเวลา 90 วัน"

เงื่อนไข ความคุ้มครอง  

1. กรณี มีการเจ็บป่วยด้วยภาวโคม่า อันเนื่องมาจาก ภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด 19 คุ้มครอง 100,000 บาท / ปี    ความคุ้มครองตาม ข้อ 1 นี้ จะใช้ได้ กับ บัตรเดบิต ของ ธนาคารออมสิน ทั้งประเภท Smart Life และ Smart Care

 

2 .การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจาก ภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด 19  100,000 บาท / ปี

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :การรับประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด

  • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 15 – 75 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และ ทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาการฉีดวัคซีน
  • ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • ค่ารักษาพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองเฉพาะกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
  • คุ้มครองเฉพาะในกรณี ค่าห้องผู้ป่วยเดี่ยวแบบมาตราฐาน และ/หรือ ค่าห้อง ICU ตามจริง
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่ม
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
  • ไม่มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (หลังจากฉีดวัคซีน)

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • GSB Call Center 1115