ความหมายของเทคโนโลยี บล็อกเชน และ บิทคอยน์

บล็อกเชน  Blockchain คือ โครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของบล็อกข้อมูลที่ต่อเชื่อมกัน โดยในแต่ละบล็อกข้อมูลนั้นจะแสดงถึงประวัติหรือบันทึก (ledger) ของการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินดิจิตอล (cryptocurrency) ที่เปรียบ ได้กับสมุดบัญชีดิจิตอล ซึ่งในแต่ละบันทึกของการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันเหล่านั้นจะถูกเซ็นกำกับไว้ด้วยลายเซ็นดิจิตอล (digital signature) เพื่อให้ทราบว่าเป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ทำให้สมุดบัญชีดิจิตอลและข้อมูลของการทำธุรกรรมเหล่านั้นมีความถูกต้องของข้อมูลสูง

ซึ่งข้อดีของการเก็บบันทึกของการทำธุรกรรมดิจิตอล (digital ledger) ไว้ในรูปแบบของบล็อกเชนนั้นก็คือ ข้อมูลของการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งนั้นจะถูกจัดเก็บและทำสำเนากระจายออกไป (distributed) บนระบบและเครือข่ายของผู้ให้บริการบล็อกเชนทั้งหมด

เทคโนโลยี Blockchain ถูก สร้างขึ้นเพื่อกระจายข้อมูลเก็บไว้ในชิ้นส่วนโซ่ที่ต่อกัน และ ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้อีก การประยุกต์ใช้แรกของเทคโนโลยี Blockchain เป็นอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใหม่โดยเริ่มแรกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) เช่น บิตคอยล์ (Bitcoin)อย่างไรก็ตามในตอนนี้เทคโนโลยี Blockchain ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ณ ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้นำศักยภาพของเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของตนอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 

 

หมายเหตุ เป็น การสรุป ข้อมูล จาก  เทคโนโลยี บล็อกเชนและ บิทคอยน์ | Block Chain and Bit Coin

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี และ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ในหลักสูตร วิชา เรียนออนไลน์ฟรี พื้นฐาน Bitcoins Cryptocurrency และ Blockchain