กรรมการสามารถโอนเงินบริษัทเข้า บัญชีส่วนตัวได้ไหมมีความผิดหรือไม่

กรรมการสามารถโอนเงินบริษัทเข้า บช ส่วนตัวได้ไหมมีความผิดหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถโอนเงินบริษัทเข้า บัญชี ส่วนตัวได้ไหมมีความผิดหรือไม่

 

 

ถ้าโอนแล้วสิ่งที่เกินขึ้นคือ


1. ตัวเลขเงินทางบัญชีเท่าเดิม แต่เงินจริงๆหายไป
2. สิ้นปี ถ้าเงินหายไป โดยที่ไม่มีใบเสร็จต่างๆ ทางบัญชีจะลงเป็นเงินกู้ยืมกรรมการครับ "พูดง่ายไปคือ กรรมการเป็นหนี้บ."
3.หนี้ที่กรรมการติดบ. ต้องเสียดอกเบี้ยให้บริษัทด้วยครับ โดยการเสียแบ่งออกเป็น 2 กรณี


1) บ.มีการกู้ยืมสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยที่กรรมการจ่ายต้องไม่น้อยกว่าที่บ.จ่ายให้สถาบันการเงิน เช่น กู้ธ.ดอก8% กรรมการก็ต้องจ่ายดอกให้บ.ตังเอง8%
2)บ.ไม่มีการกู้ยืม ก็ต้องเสียดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจำธ.

4.ดอกเบี้ยที่บ.ได้รับจากกรรมการ ถึงแม้จะเป็นดอกเบี้ยที่ค้างรับ(กรรมการไม่จ่ายดอก) ดอกเบี้ยก็ต้องเสียภาษีนิติบุคคล + ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
รวมแล้ว อาจจะเสียภาษีจากดอกเบี้ยถึง 23.3% ครับ


อาจจะไม่ได้มีความผิด แต่ระยะยาวมีปัญหาแน่นอนครับ หากดึงเงินไปใช้ส่วนตัวเฉยๆ

 

แบบนี้ เงินที่เป็นกฎไร แต่ละเดือน เอาออกมาได้แบบไหนคะ เจ้าของบริษัทถึงจะได้เงินที่เป็นกำไร

ก็มีหลายวิธีครับ เช่น
 
1. ตั้งเงินเดือนให้เหมาะสม เพียงพอกับการใช้ชีวิตครับ เพราะกรรมการ กลัวการตั้งเงินเดือนเยอะ เพราะกลัวเสียภาษีบุคคลเยอะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่คิด
2. มีกำไร ต้องปันผลครับ แต่การปันผล ต้องเสียภาษีหัก ณ .ที่จ่าย 10% แต่เป็นวิธีที่จะเอากำไรคืนเจ้าของครับ
3. ใช้เครื่องมือการเงินอื่นๆ ในการวางแผนเอาเงินบริษัท เข้ากระเป๋ากรรมการครับ
 
 
 
มีหลายเครื่องมือครับ

เช่น การวางแผนจ่ายโบนัสใหม่เหมาะสม
การทำประกันให้กรรมการที่อาจจะเป็นแบบออมทรัพย์ ซึ่งอันนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน
และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบ.ครับ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา