10 คดีอาชญากรรมออนไลน์ 2565

 พบว่ามีการแจ้งความกว่า 144,000 คดี หรือ โดยเฉลี่ย 500 เคสต่อวัน

10 online crime cases 2022 10 คดีอาชญากรรมออนไลน์ 2565

รูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ สูงสุด 10 อันดับแรก ที่พบทาง ไซเบอร์ ได้แก่

  1. การหลอกลวงการซื้อสินค้า  ( 32.78%)
  2. การหลอกให้โอนเงิน เพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม (13.92%)
  3. การหลอกให้กู้เงิน แต่ไม่ได้เงิน  12.02%
  4. การหลอกให้ลงทุน (ที่ไม่เข้าลักษณะฉ้อโกง)  9.29%
  5. การหลอกลวงทางโทรศัพท์ แบบเป็นขบวยการ แก็ง Call Center 7.65%
  6. การหลอกลวงซื้อสินค้าแบบเป็นขบวนการ 2.85%
  7. การหลอกเป็นบุคคลอื่น เพื่อยืมเงิน 2.85%
  8. การหลอกให้โอนเงิน แบบไม่เป็นขบวนการ   1.86%
  9. การหลอกให้รักแล้วลงทุน 1.67% 
  10. เงินกู้ ออนไลน์   1.37%

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา