การรักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก(OPD) “เจอ-แจก-จบ”

การรักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก(OPD) “เจอ-แจก-จบ”

การรักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก(OPD) “เจอ-แจก-จบ” คืออะไร หลายคนสงสัย! และแตกต่างจาระบบรักษาที่บ้าน (HI) อย่างไร… วันนี้! สปสช. มีคำตอบให้

การรักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก(OPD) “เจอ-แจก-จบ”


การรักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) #เจอแจกจบ เป็นการรักษาผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ที่ไม่มีอาการแบบผู้ป่วยนอก เมื่อ (เจอ) ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ (แจก)

แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการว่าจ่ายยาสูตรไหน ซึ่งมีด้วยกัน 3 สูตร ได้แก่

1.ยาฟ้าทะลายโจร

2.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก

3.ยาฟาวิพิราเวียร์

แพทย์จะแนะนำการดูแลรักษาต่อไป (จบ)

จ่ายยาแล้วให้กลับมากักตัวที่บ้าน โดยจะมีหน่วยบริการติดตามอาการ 1 ครั้ง เมื่อครบ 48 ชั่วโมง แต่ไม่มีการแจกอุปกรณ์ตรวจประเมิน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และไม่มีบริการอื่นๆ เช่น อาหาร 3 มื้อ เหมือนระบบรักษาที่บ้าน


ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง มีโรคประจำตัว เมื่อแพทย์ตรวจมีอาการไม่รุนแรงก็ให้เข้าระบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation หรือ HI) หรือการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation หรือ CI), Hospitel และ Hotel Isolation แต่หากมีอาการรุนแรงมาก มีภาวะเสี่ยงจะถูกคัดแยกไปที่โรงพยาบาล โดยระบบ HI จะได้รับยาตามอาการ โทรติดตามอาการทุกวัน ได้รับอุปกรณ์ตรวจประเมิน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รวมถึงบริการอาหาร 3 มื้อ

 

ความแตกต่าง รักษาแบบ OPD เจอ แจก จบ   กับ HI

HI : Home Isolation

การรักษาแบบ HI หรือ Home Isolation เป็นประเภทการรักษา แบบ IPD 

 

 • แยกกักตัวที่บ้าน
 • จ่ายยาตามอาการ
 • โทรติดตามอาการ ทุกวัน
 • มี อุปกรณ์ตรวจประเมินให้
 • มี ระบบส่งต่อ เมื่อมีอาการแย่ลง 
 • มี คูปอง อาหาร 3 มื้อ สั่งผ่าน Delivery 

 

การรักษาแบบ OP with Self Isolation 

ประเภทการรักษา เป็นแบบ OPD  หรือการรักษาแบบ ผู้ป่วยนอก 

 • แยกกักตัวที่บ้าน
 • จ่ายยาตามอาการ
 • โทรติดตามอาการ เมื่อครบ 48 ชั่วโมง
 • มีระบบ ส่งต่อเมื่ออาการแย่ลง
 • ไม่มี   อุปกรณ์ ตรวจประเมิน
 • ไม่มี   บริการคูปองอาหาร 

 

กทม เปิดจุด ตรวจโควิด ฟรี ด้วย ATK ถึง 1 เมษายน 2565

ป่วยโควิด เบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ ประกันสังคม มาตรา 40 สูงสุด 300 บาท/วัน

ฟรี! 10 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคโควิด เรียนออนไลน์ฟรี

สิทธิการรักษา โควิด

 

สิทธิบัตรทอง

รักษาทุกที่ ตามนโยบาย ยกระดับบัตรทอง  สามารถเข้ารับบริการ ในระบบบริการ ปฐมภูมทิที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริากร จะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัว มาเหมือนในอดีต  แนะนำติดต่อคลีนิิก / ศูนย์ / โรงพยาบาล ตามสิทธิ์ของท่าน

สิทธิประกันสังคม  

เข้ารับการรักษา ตามโรงพยาบาลลตามสิทธิ์ หรือ โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1506 

 

สิทธิข้าราชการ 

เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล ของรัฐ หรือ สถานพยาบาล ภาครัฐ ได้ทุกแห่ง 

 

 

รวม ประกันโควิด และ ประกันแพ้วัคซีนโควิด 2022 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา