เบิก เงินชดเชยขาดรายได้ จาก ประกันสังคม กรณี ติดโควิด

เช็คสิทธิ เงินชดเชยขาดรายได้ ประกันสังคม กรณี ติดโควิด

เช็กสิทธิประกันสังคม ติดโควิด 19 ขอรับ เงินชดเชยขาดรายได้ ผู้ประกันตน ประกันสังคม ทั้งสามมาตรา (33,39,40) สามารถเบิกชดเชยการขาดรายได้ ภายใน 2 ปี 

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ติดโควิด 19 สามารถขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมภายในระยะเวลาเท่าไร ได้รับชดเชยอย่างไร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ www.sso.go.th

ยื่นรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้รับรายงานจากหน้างาน คือ ประกันสังคมจังหวัด เขตพื้นที่ว่า ผู้ประกันตนที่รักษาตัวหายจากโควิดแล้ว ไปติดต่อขอรับเงินขาดรายได้จากประกันสังคม ก็เป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่จะติดเชื้อจากท่าน หรือท่านจะติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ เพราะตอนนี้โอไมครอนระบาดเร็วมาก

เรื่องเงินขาดรายได้ที่จะเบิกจากประกันสังคม ไม่ต้องห่วง สามารถยื่นได้ภายใน 2 ปี หรือไม่ต้องไปที่ประกันสังคมก็ได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของรับประโยชน์ทดแทนที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการให้ และโอนเงินเข้าบัญชีประก

 

ประกันสังคม จ่าย  เงินชดเชยขาดรายได้ ให้ผู้ป่วยโควิด 

 

โควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ
แต่ชาวประกันสังคมไม่ต้องหวั่นใจไป
เพราะสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา ไม่ว่าจะเป็น

 

เงินชดเชยขาดรายได้ มาตรา 33

- กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง
- หยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส. 2-01)

เงิน ชดเชยขาดรายได้ มาตรา 39

- รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50
- โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส. 2-01)

 

-ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์

-และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 

เงินชดเชยขาดรายได้ มาตรา 40

- รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3
- พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์

- และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส. 2-01/,ม.40)

 

ตัวอย่างเอกสาร สปส 2-01

เงินชดเชยขาดรายได้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

ขั้นตอนการ เปลี่ยนสิทธิ์ โรงพยาบาลประกันสังคม ออนไลน์

ป่วยโควิด เบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ ประกันสังคม มาตรา 40 สูงสุด 300 บาท/วัน

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ตกงาน หรือเปลียนงาน ยื่นใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม”

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา