วิธียื่น เอกสาร เคลมประกันกับกองทุนประกันวินาศภัย อาคเนย์และไทยประกันภัย

วิธียื่นเอกสารเคลมประกันกับกองทุนประกันวินาศภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยยื่นผ่านระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ (online)

วิธียื่นเอกสารเคลมประกันกับกองทุนประกันวินาศภัย

https://rps-sev.gif.or.th/Login

 

หัวข้อ ยื่นคำทวงหนี้ในฐานะ


-ยื่นด้วยตนเอง ผู้เอาประกันทำการยื่นเอกสารเอง
-ทายาทโดยชอบธรรม ทายาทกรอกแทนในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น
-ผู้รับมอบอำนาจ บุคคลอื่นทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ (ตอนส่งเอกสารติดอากร 30 บาทด้วย)
-ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้เอาประกันเป็นเด็ก ผู้ปกครองยื่นแทน


.
📩 เมื่อยื่นเอกสารทางออนไลน์ได้รับเลขรับแจ้งแล้ว

ให้ยื่นเอกสารอีกครั้งที่สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ ให้เก็บเลขพัสดุไว้เป็นหลักฐานด้วย หรือหากสะดวกสามารถยื่นด้วยตนเองกับ กปว. ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก (อาคารอีเวนต์ฮอล์ ชั้น 1 และชั้น 2) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฏาคม 2565

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ผู้เอาประกันภัยจองคิวผ่าน Application QueQ โดยเปิดให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กรกฏาคม 2565


หากไม่สะดวกสามารถ Walk In ด้วยตนเองได้ รับจำนวน 500 คิวต่อวัน

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา