MS Access Invoice Workshop สร้างโปรแกรม เรียกเก็บเงินลูกค้าด้วยตัวเอง

 ในการทำธุรกิจ ขนาดเล็ก และขนาดกลางจะต้องมีการ วางบิล เก็บเงินลูกค้า โดยเฉพาะ ธุรกิจ แบบ B2B ที่ต้องติดต่อกันระหว่าง องค์กรณ์ธุรกิจด้วยกัน บาง ครั้ง การจะหาโปรแกรม Invoice ดีๆ สักโปรแกรม ก็แสนแพง จะดีกว่าไหมถ้าเรา สามารถเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การเรียกเก็บเงินลูกค้า ขึ้นมาได้เอง

 

 

 

 

MS Access Invoice Workshop  เป็นคู่มือ การสร้างโปรแกรม Invoice ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล MS Access  โดยเน้นการลงมือทำ ลงมือปฏบัติ ให้จริง ไม่เน้น ทฏษฏี มากนัก  คนที่ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถเข้าใจและทำตามได้ ง่าย  

มีประโยชน์ สำหรับ องค์ กร ขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง ที่ต้องการ โปรแกรม การเรียกเก็บ เงิน ลูกค้า แบบ B2B ที่มีระบบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล ที่ ใช้งานง่าย เหมาะกับ User และปรับแต่งให้เข้ากับ องค์กรณ์ ของตัวเอง ได้ โดย สามารถออกแบบให้ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ได้หลากหลาย และ ยังสามารถใช้ร่วมกัน ได้หลาย 10 เครื่องพร้อมกันใน วงแลนด์ เดียวกัน

ซึ่งสามารถและทำตาม จนสำเร็จ นำไปใช้ได้ในเวลา รวดเร็ว

 

สนใจ สั่งซื้อ แบบ ไฟล์ PDF ติดต่อ Email Thongmarine@gmail.com

 

Ookbe book