ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ

8 ตุลาคม 2563 รัฐบาล ออกมาตราการ กระตุ้นเศรษฐกิจ เอาใจ ขาช็อป ด้วยมาตราการ "ช้อปดีมีคืน" สามารถ นำใบเสร็จ มาลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด ถึง 30,000 บาท แต่คนที่ลงทะ่เบียน มาตราการ "คนละครึ่ง" หรือ "โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)"   ไม่มีสิทธิ์ ใช้มาตราการนี้นะ 

 

โครงการ "ช้อปดีมีคืน" อีกหนึ่งมาตราการ ของรัฐที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ มันเนื่องมาจากผลกระทบ ไวรัสโควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก ทำให้มี ผู็เสียชีวิต หลายแสนคน และ ยังมีคนตกงาน อีกหลายล้านคน ประเทศไทย เอง ก็มีบริษัท องค์กรณ์ ธุรกิจจำนวนมากที่ต้องตกงาน 

รัฐบาลไทย จึงทยอยออกมาตราการ ต่างๆ ออกมากระตุ้น กำลังซื้อ ของผู้บริโภคที่ยังพอมีกำลัง และเป็นการสนับสนุน ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมการอ่าน โดยจะเป็นมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้เสียภาษีโดยมีเป้าหมายที่ผู้มีรายได้ระดับปานกลางและรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper middle income) ในการซื้อสินค้าและได้สิทธิลดหย่อนภาษี  โดยนำค่าใช้จ่ายที่ร่วมโครงการนั้นไป  "ลดหย่อนภาษี"  ได้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย สำหรับในปีภาษีถัดไป 

โครงการ ช้อปดีมีคืน จะเริ่มเมือไร

คาดว่า โครงการ ช้อปดีมีคืน จะเริ่มได้ ในวันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ช้อปดีมีคืน ใช้อย่างไร

 

ใช้ซื้อสินค้าได้ตามที่กำหนด 

 

 - สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สินค้าท้องถิ่น OTOP

- หนังสือ

แต่ทั้งนี้ ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน  ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

 

โดยสามารถซื้อสินค้าได้ ตั้งแต่วันที เริ่มโครงการคือวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เก็บใบเสร็จ ที่ระบุชื่อ ของเราเอาไว้ แล้วนำไป ใช้ ในการทำลดหย่อนภาษี ซึ่ง การขอคืนภาษี หรือ การยืี่นแบบแสดงรายได้ บุคคลธรรมดา ของปี ภาษี 2563 นั้น จะเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564  โดยมีสิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี" ตามมาตราการ ช้อปดีมีคืน ได้สูง ถึง 30,000 บาท/ราย

 

Shopee มีการให้ผ่อนชำระสินค้า โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

 ยอดใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ในปี ภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและ บริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ในปี ภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและ บริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 


เงินได้สุทธิ ต่อปี  ได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไร 

 

1.  เงินได้สุทธิ์ต่อปี 0-150,000 บาท ได้ รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์ คืนภาษี

2.  เงินได้สุทธิ์ต่อปี 150,001- 300,000 บาท มีอัตราภาษี 5% มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

3. เงินได้สุทธิ์ต่อปี 300,001-500,000 บาท มีอัตราภาษี 10% มีสิทธิได้คืน ภาษีสูงสุด 3,000 บาท

4. เงินได้สุทธิ์ต่อปี 500,001-750,000 บาท มีอัตรภาษี 15% มีสทิธได้คืน ภาษีสูงสุด 4,500บาท

5. เงินได้สุทธิ์ต่อปี 750,001-1,000,000 บาท  มีอัตรภาษี 20% มีสทิธได้คืน ภาษีสูงสุด 6,000 บาท

6. เงินได้สุทธิ์ต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท มีอัตรภาษี 25% มีสทิธได้คืน ภาษีสูงสุด 7,500 บาท

7. เงินได้สุทธิ์ต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท มีอัตรภาษี 30% มีสทิธได้คืน ภาษีสูงสุด 9,000 บาท

8. เงินได้สุทธิ์ต่อปี 5,000,001 ขึ้นไป  มีอัตรภาษี 35% มีสทิธได้คืน ภาษีสูงสุด 10,500 บาท

 

มาตราการช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เนื่องจาก Covid19

เปิดตัว โครงการ "คนละครึ่ง" ร้านค้าเริ่มลงทะเบียน 1 ตุลาคม 2563

ขั้นตอน การลงทะเบียน และ การใช้ โครงการ "คนละครึ่ง" รัฐแจก 3,000 บาท

วิธีการขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 

 

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา