พื้นฐาน Joomla เรื่อง Category หรือ หมวดหมู่ของ Article

พื้นฐาน Joomla เรื่อง Category หรือ หมวดหมู่ของ Article

เรื่องของการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในบล็อก ของ Joomla ด้วย Categories อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน แต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ ความสำคัญ เป็นอย่างมาก เพราะ การจัดหมวดหมู่เนื้อหา นั้น จะเป็นการรวมกลุ่ม คอนเท็น ประเภทเดียวกันเอาไว้ และ หนึ่ง Article นั้น จะสามารถเลือก ลง หมวดหมู่ได้เพียง หมวดหมู่เดียว

 

ถ้าเลือก หมวดหมู่แล้ว ผ่านไปสักระยะ เราสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่ (Category) ได้ไหม

ตอบเลยว่าสามารถทำได้ตลอดเวลา แต่ไม่ส่งผลดีต่อ เว็บไซด์ ของคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ระบบ Search Engine ของ Google ได้บันทึก ลิงค์ URL ไว้แล้ว ดังนั้น การวางแผน เรื่อง หมวดหมู่ ของบทความ กับการสร้างเมนู Menu ขึ้นมาเพื่อ ดึง กลุ่มประเภทบทความ ให้ ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้เป็นเรืองที่ต้องใส่ใจ ตั้งแต่ แรก

การสร้าง และ ปรับแต่ง Category

 • เลือกเมนู Content > Catgories
 • New category

เมื่อเข้า สู่ new Category หน้าตาที่เห็น จะเหมือน กับ การสร้าง Article โดยทั่วไป แตกต่างกันน้อยมาก  

 

องค์ประกอบ และ ฟังชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการปรับแต่ง Category

 • Title ชื่อของ หมวดหมู่
 • Alias : กำหนด URL อย่าให้ระบบ ดึงภาษาไทย จากหัวข้อมมาใช้แนะนำ สร้าง URL ภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อ ให้ส่งผลดีต่อ SEO
 • Parent : เป็นการบ่งบอกว่า หมวดหมู่นี้จะเป็นหมวดหมู่ย่อยของ หมวดหมู่อื่นหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ให้เลือก No Parent
 • Tags :เรื่องป้ายกำกับ เป็นเรื่องสำคัญ แม้ใน หมวดหมู่ ก็ยังมีพื้นที่ให้เราใส่ได้
 • Status : ว่าหมวดหมู่ นี้เปิดใช้งานหรือไม่
 • Description พืนที่ว่างๆ สำหรับ สร้างคำอธิบาย ให้ผู้ใช้เห็นเวลาที่เรา เปิด หมวดหมู่นี้ขึ้นมาว่า Category นี้ จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับ อะไรบ้าง
 • Option การกำหนด Layout การวางของ หมวดหมู่
 • Image รูปประจำตัวของ หมวดหมู่
 • publishing
  • meta description เรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญพอๆ กับการเขียนบล็อก เพราะเป็นส่วนที่ SEO จะมาดึงไปใช้
  • Meta Keywords
   • หมวดหมู่นี้คุณจะเน้น Keyword อะไร ให้กับแต่ละเนื้อหา ที่คุณจะสร้างต่อไป บอกมาเลยตรงนี้ ปรับแก้ได้ตลอดเวลา

ต้องยอมรับว่า ถ้าคุณได้อ่านเรื่อง การสร้าง Joomla Article มาแล้ว เรื่องนี้ Category ก็ไม่มีอะไรแตกต่าง โดยรวมไม่ว่าจะกำหนด Component หรือ ส่วนประกอบใดๆ Joomla จะมีพื้นที่ให้เติมเนื้อหา และ ให้กำหนด พื้นที่สนับสนุนสำหรับการทำ SEOเป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของเรา  


 9 องค์ประกอบพื้นฐาน ของ การสร้างเว็บไซด์ Joomla

3 การติดตั้ง และ ปรับแต่ง Template Joomla

พื้นฐาน การสร้างเนื้อหา Content ใน Joomla

สอนสร้างเว็บไซด์ ง่ายๆภายใน 10 นาที ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา