ธุรกิจประกันภัยไทย กลุ่มทุนใหญ่เมืองไทย ตระกูลไหน ถือครอง อยู่บ้าง

ธุรกิจประกันภัยไทย กลุ่มทุนใหญ่เมืองไทย ตระกูลไหน ถือครอง อยู่บ้าง

ธุรกิจ ประกันภัย ในประเทศ ไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโต มากขึ้น เรื่อยๆ ในแต่ละครั้งที่เจอ วิกฤติคนไทย จะตื่นตัวและเห็นความสำคัญของ การประกันชีวิต และ การประกันวินาศภัย  ประกันภัยรถยนต์ ประกันบ้าน น้ำท่วม ไฟไหม้ ต่างๆ มากขึ้นเป็นลำดับ อย่างในช่วง วิกฤติ ไวรัสโคโรนา ระบาดในช่วงแรก ทำให้ ยอดผู้เอา ประกันภัย โควิด เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ว่า ประกันโควิด เพิ่งจะมีปีนี้เป็นปีแรก  

 

และในขณะเดียวกัน ประกันภัย ยังเป็นโอกาสให้เราทุกคน มีงาน มีอาชีพ และมีรายได้  โดยการเป็นตัวแทน หรือ นายหน้า อิสระ ที่สามารถขายประกันภัย รถยนต์ หรือ ประกันชีวิต ได้หลากหลายบริษัท  สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

..

วิกฤติไหน คุณก็รอด ถ้าอยู่ในธุรกิจที่ใช่ : วิกฤติ คือโอกาส

 

รับสมัคร ตัวแทน ขายประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวิต ออนไลน์

 

ปัจจุบัน ประเทศไทย แบ่ง บริษัทประกันภัย ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต โดย ตามรายงานของ คปภ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนบริษัท ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต 2563

 1. บริษัท จดทะเบียนประกอบกิจการ ประกันวินาศภัย จำนวน 57 บริษัท
 2. บริษัท จดทะเบียน ประกอบกิจการประกันชีวิต จำนวน 23 บริษัท

กลุ่มทุน ใหญ่ ของไทย เข้าถือครอง ไลเซ็น หรือ ใบอนุญาตประกันภัย ผ่านบริษัท ประกันภัยหลายแห่ง  โดยผมได้รวบรวม กลุ่มทุนไทย และ กลุ่มทุนต่างชาติ บางส่วน ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท ประกันภัย ทั้ง 2 ประเภท

รายนาม กลุ่มทุน ไทย ที่เป็นเจ้าของ บริษัทประกันภัย

 1. ตระกูล ไชยวรรณ ถือครองบริษัท 

                                                           -   ไทยประกันชีวิต
                                                          -  ไทยประกันสุขภาพ

                                                           - ไทยไพบูลประกันภัย

 1. ตระกูล โสภณพานิช

 • กรุงเทพประกันภัย
 • กรุงเทพประกันชีวิต
 • ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

 

 1. ตระกูล เจ้าสัวเจริญ

 • ไทยประกันภัย TIC
 • อินทรประกันภัย
 • อาคเนย์ประกันภัย
 • อาคเนย์ประกันชีวิต
 1. ตระกูล ล่ำซ่ำ

 • บมจ เมืองไทยประกันชีวิต MTL
 • บมจ เมืองไทยประกันภัย MTI

กลุ่มทุน ต่างชาติ รายใหญ่ๆที่ถือครอง ประกันภัยไทยอยู่

 1. จากอมเริกา  
  1. AIG
  2. CHUB
   1.  ชับป์ สามัคคีประกันภัย
   2.  ชับป์ ไลท์ อินชัวแรนท์
   3.  S.H.I.N. insurance
 1. จาก ญี่ปุ่น
  1. MS&D
   1. MSIG ประกันภัย
   2.  มิซซุยสุมิโต อินชัวแรนท์
   3.  ไอโออิ ประกันภัย
 1. จาก ฮ่องกง
  1. Pacific Century Group
   1. i. FWD

 

 

8 บริษัท ประกันภัย ยักษ์ใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. BLA กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Strate street Bank And Trust Co.,ltd.  มูลค่าบริษัท 44,824 ล้านบาท

2. TQM Corporation ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ  บริษัท อีเทอร์นอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่าบริษัท 34,800 ล้านบาท 

3. BKI กรุงเทพประกันภัย ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มูลค่าบริษัท 29,836 ล้านบาท

4. TGH อาคเนย์ประกันภัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด มูลค่าบริษัท   มูลค่าบริษัท 26,511 ล้านบาท

5. TIP ทิพยประกันภัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน  มูลค่าบริษัท   มูลค่าบริษัท 18,600 ล้านบาท

6. AYUD อลิแอนด์ อยุธยา แคปปิตอล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ DP  FFT CC CLT SEG Allianze ZE จำกัด มูลค่าบริษัท   มูลค่าบริษัท 13,235 ล้านบาท

7. SMK สินมั่นคงประกันภัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ดุษฏีสุรพจ จำกัด มูลค่าบริษัท   มูลค่าบริษัท 7,450 ล้านบาท

8. MTI เมืองไทยประกันภัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด มูลค่าบริษัท   มูลค่าบริษัท 5,440 ล้านบาท

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา