ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ เงินลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ เงินลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์

ใครกำลังมองหาโอกาส ในการ ซื้อ แฟรนไชส์ มาทำ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตร เปิดโอกาสให้กู้ สูง ถึง 80% ของ เงินทุน สำหรับทำ แฟรนไชส์ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 

 

 

อยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ แต่ขาดเงินลงทุน ธ.ก.ส. ช่วยได้ กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับนิติบุคคลและสหกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟรนไชส์ จากผู้ให้สิทธิ์แล้ว วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย MLR ตลอดอายุสัญญา ซึ่งปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี

ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครสินเชื่อได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-555-0555

อยากทำธุรกิจ แต่ขาดเงินลงทุน ธ.ก.ส. ช่วยได้ กับ “สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์” วงเงินกู้สูงสุดถึง 10,000,000 บาท!!
 
🔹วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุนสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 
 

🔹คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ธุรกิจ แฟรนไชส์ ธกส

 
- เป็นเกษตร ทายาทเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่ม Start up และผู้ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
- เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือ วิสาหกิจชุมชน
- ได้รับอนุมัติสิทธิ์ (Franchisee) จากผู้ให้สิทธิ์ (Franchisor)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/38c8T2f

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา