กำหนด รับเงิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' บัตรคนจน มิถุนายน 2564

เช็คสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' บัตรคนจน มิถุนายน 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

สิทธิบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยังคง เหมือนเดิม อยู่เท่ากับ เดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา  เช็คสิทธ กันอีกทีว่าได้รับอะไรกันบ้าง 

 


วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

กำหนด โอนเงิน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2564

ออมสิน ออกประกันชีวิต บัตรคนจน จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 100 เท่า

สิทธิ์ บัตรคนจน


กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

 

 

เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 

ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

 

เงินส่วน ลดซื้อก๊าซหุงต้ม

 

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

 

กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน เป็นส่วนลดค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ

 

ส่วนลดค่าน้ำประปา 

 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

 


SCB MY HOME CASH & MY CAR CASH บ้านอยู่ครบรถมีขับ


ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 

 

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาทเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 

 

 

กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้พิการ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

เฉพาะ ผู้พิการ ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ จะรับเพิ่ม อีก 200 บาท

 

ได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน

ทำให้ในเดือนมิถุนายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน 
ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา