ครม. เพิ่มเงิน บัตรคนจน - กลุ่มเปราะบาง อีก 6 เดือน เริ่ม กรกฏาคม 2564

ครม. เพิ่มเงิน บัตรคนจน - กลุ่มเปราะบาง อีก 6 เดือน เริ่ม กรกฏาคม 2564

วันที่ 1 มิ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.2564 ครอบคลุมประชาชนประมาณ 13.6 ล้านคน

 

 


 วันที่ 1 มิ.ย. 2564  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

 

เพิ่มเงิน บัตรคนจน รายละ 200 บาท

 

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.2564 ครอบคลุมประชาชนประมาณ 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท 

 

ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มพิเศษ กลุ่มเปราะบาง หรือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง


รวมทั้งเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย จำนวน 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท

 


กำหนด รับเงิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' บัตรคนจน มิถุนายน 2564

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

สิทธิ์ บัตรคนจน

ออมสิน ออกประกันชีวิต บัตรคนจน จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 100 เท่า


 

ส่วนวันที่เงินจะเข้านั้นกระทรวงการคลังจะแจ้งอีกครั้ง... 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา