ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสน ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านนวด และ ขนส่ง

ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสนบาท ต่อราย สำหรับ ธุรกิจท่องเที่ยว รายเล็ก

ธนาคารออมสิน ช่วยเพิ่มเม็ดเงินผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก วงเงิน 500,000 บาทต่อราย ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย 3.99% คงที่ 5 ปี

 

ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน 82 แห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว เป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยการให้สินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนดำเนินกิจการหรือเสริมสภาพคล่อง วงเงินกู้สูงสุดรายละ 500,000 บาท ให้กู้เป็นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีเท่ากับ 3.99%  และปลอดชำระเงินต้นในปีแรก ผู้มีสิทธิ์กู้เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ใช้บุคคลเป็นหลักประกันการกู้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และ บสย. ค้ำประกัน ทั้งนี้ ธนาคารฯ ผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลัก เนื่องจากธนาคารฯ ทราบดีว่าปัจจุบันกิจการต้องขาดรายได้เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

 

 

สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยว และ ธุรกิจต่อเนื่อง  

 

 • วงเงินให้กู้    500,000 บาท / ราย 
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี 
 • ดอกเบี้ย 3.99%   5 ปี
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
 • ไม่ต้องใช้ บสย ในการค้ำประกัน
 • ต้องใช้ บุคคล ในการ ค้ำประกัน

 

ธุรกิจที่สามารถเข้าโครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 

 • ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม
 • ร้านจำหน่ายสินค้า
 • ธุรกิจสปา
 • ร้านนวดแผนไทย
 • บริการขนส่ง
 • นำเที่ยว (บริษัททัวร) 
 • เป็นต้น

 

ช่องทางการขอสินเชื่อ จาก ออมสิน

- ลงทะเบียนที่ www.GSB.or.th 

- หรือ ติดต่อ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

ทำบัตรเดบิต (บัตร ATM) กับ ออมสิน รับ ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด มูลค่า 100,000 บาท

เช็คสิทธิ์ ออมสิน ช่วย ธุรกิจท่องเที่ยว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ออมสิน เปิดรับ จำนำทะเบียนรถ มอเตอร์ไซด์ ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ อนุมัติไว

 

 

Cridit เพจ GSB Society 

- เว็บการเงินการธนาคาร 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา