The Power of Now รีวิวหนังสือ พลังแห่งจิตปัจจุบัน

The Power of Now รีวิวหนังสือ พลังแห่งจิตปัจจุบัน

"The Power of Now" เป็นหนังสือเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและจิตวิญญาณที่ได้รับความนิยม เขียนโดย Eckhart Tolle และตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1997 หนังสือเล่มนี้สำรวจแนวคิดของการเจริญสติและความสำคัญของการใช้ชีวิตในช่วงเวลาปัจจุบันเพื่อให้บรรลุการเติบโตส่วนบุคคลและความสงบภายใน Tolle ให้เหตุผลว่าคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในความคิดของพวกเขา หมกมุ่นอยู่กับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งขัดขวางไม่ให้พวกเขาประสบกับปัจจุบันอย่างเต็มที่และพบกับความสุขที่แท้จริง

 

null

แนวคิดหลักในเล่มประกอบด้วย: The Power of Now" พลังแห่งจิตปัจจุบัน

1. The Ego อัตตา: Tolle เจาะลึกแนวคิดของ "อัตตา"

ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นการระบุตัวตนด้วยความคิด อารมณ์ และประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาเชื่อว่าอัตตามีส่วนรับผิดชอบต่อความทุกข์ของเราและสาเหตุของความขัดแย้งภายในตัวเราและกับผู้อื่น

2. The Pain Body: Tolle นำเสนอแนวคิดของ "ความเจ็บปวดของร่างกาย"

ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่สะสมจากความชอกช้ำในอดีตและประสบการณ์ด้านลบ เขาแนะนำว่าการยอมรับและการหลุดพ้นจากร่างกายที่เจ็บปวดสามารถนำไปสู่การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลง

3. The Now: Tolle เน้นความสำคัญของการใช้ชีวิตในช่วงเวลาปัจจุบัน

โดยการฝึกสติและแยกตัวออกจากกระแสความคิดที่ไม่หยุดหย่อน เราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตระหนักรู้และความสงบภายในที่เพิ่มมากขึ้น

4. Surrender and Acceptance การยอมจำนนและการยอมรับ:

ผู้เขียนสนับสนุนให้ยอมจำนนต่อปัจจุบันขณะและยอมรับสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่ แทนที่จะต่อต้านหรือต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น ทัศนคตินี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเป็นอิสระจากความทุกข์ทางใจ

5. Spiritual Awakening การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ:

ตลอดทั้งเล่ม Tolle เชื้อเชิญให้ผู้อ่านเริ่มต้นการเดินทางของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ที่ซึ่งพวกเขาสามารถก้าวข้ามตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาและเชื่อมโยงกับแง่มุมที่ลึกซึ้งและลึกซึ้งยิ่งขึ้นของจิตสำนึก

แน่นอน! ต่อไปนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "พลังแห่งปัจจุบัน":

6. Present Moment Awareness การรับรู้ช่วงเวลาปัจจุบัน: ธีมหลักในหนังสือเล่มนี้คือความสำคัญของการมีอยู่อย่างเต็มที่และตระหนักในทุกช่วงเวลาของชีวิต Tolle สนับสนุนให้ผู้อ่านสังเกตความคิดและอารมณ์ของตนโดยไม่ตัดสิน และหลีกหนีจากสิ่งรบกวนจิตใจที่มักจะครอบงำจิตสำนึกของพวกเขา

7. The Illusion of Timeาพลวงตาของเวลา: Tolle ท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของเวลา โดยโต้แย้งว่าอดีตและอนาคตเป็นสิ่งสร้างทางจิตใจ และช่วงเวลาที่แท้จริงเพียงช่วงเวลาเดียวคือปัจจุบัน การปล่อยวางอดีตและการคาดหวังถึงอนาคต แต่ละคนสามารถสัมผัสกับความสงบและความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

8. Letting Go of Fear and Anxiety ปล่อยวางความกลัวและความวิตกกังวล: หนังสือกล่าวถึงบทบาทของความกลัวและความวิตกกังวลในความทุกข์ทรมานของมนุษย์ และสำรวจวิธีที่จะก้าวข้ามอารมณ์ด้านลบเหล่านี้ โดยการรับรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน โดยไม่คาดการณ์ถึงความกลัวในอนาคต บุคคลสามารถค้นพบความรู้สึกของการปลดปล่อย

9. Enlightenment and Awakening การตรัสรู้และการตื่นขึ้น: Tolle กล่าวถึงแนวคิดของการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณและการตื่นขึ้นในฐานะสภาวะของการมีสติสัมปชัญญะที่อยู่นอกเหนือจิตใจที่เป็นอัตตา เขาแนะนำว่าการปลดปล่อยที่แท้จริงมาจากการตระหนักรู้ถึงแก่นแท้อันไร้รูปแบบอันเป็นนิรันดร์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกวัตถุ

10. The Nature of Relationships ธรรมชาติของความสัมพันธ์: "พลังของปัจจุบัน" ยังสัมผัสถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างไร บุคคลสามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แท้จริงและความเห็นอกเห็นใจได้มากขึ้นโดยการฝึกฝนการแสดงตน

11. Mind Identification and Observationการระบุและสังเกตจิตใจ: Tolle เน้นแนวคิดของ "การระบุจิตใจ" ซึ่งบุคคลจะยึดติดกับความคิดและรูปแบบความคิดมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ หนังสือเล่มนี้กระตุ้นให้ผู้อ่านถอยกลับและสังเกตจิตใจของตนมากกว่าถูกครอบงำโดยพวกเขา

12. Practical Exercises แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ: ตลอดทั้งเล่ม Tolle ให้แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติและการทำสมาธิเพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำคำสอนเรื่องการเจริญสติและการแสดงตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน แบบฝึกหัดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการหลุดพ้นจากการเกาะกุมของจิตใจและเข้าถึงสภาวะจิตสำนึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า "พลังแห่งปัจจุบัน" ดึงมาจากประเพณีทางจิตวิญญาณต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนาและอุทธยานอุปนิษัท แต่นำเสนอแนวคิดเหล่านี้ในภาษาร่วมสมัยที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับผู้ชมในวงกว้าง เช่นเดียวกับหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือการช่วยตัวเอง การตีความและประสบการณ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป และผู้อ่านควรเข้าหาด้วยใจที่เปิดกว้างและวิจารณญาณ ไม่ว่าคุณจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม "พลังแห่งปัจจุบัน" ได้ทิ้งผลกระทบที่สำคัญไว้อย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับผู้คนจำนวนมากที่แสวงหาการเติบโตส่วนบุคคลและความเข้าใจทางจิตวิญญาณ

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ "The Power of Now" มีหลากหลาย ผู้อ่านบางคนพบว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงชีวิต ชื่นชมการเน้นย้ำเรื่องการเจริญสติและคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อให้บรรลุชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ อาจพบแนวคิดที่ท้าทายในการเข้าใจหรือรู้สึกว่าภาษาของหนังสือและธีมทางจิตวิญญาณไม่สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขา

เช่นเดียวกับหนังสือช่วยเหลือตนเองเล่มอื่นๆ ผลกระทบต่อบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัว ความเชื่อ และความเปิดกว้างต่อแนวคิดที่นำเสนอ หากคุณสนใจในการเติบโตส่วนบุคคล การเจริญสติ และการสำรวจทางจิตวิญญาณ "พลังแห่งปัจจุบัน" อาจคุ้มค่าที่จะอ่านเพื่อดูว่าคำสอนของหนังสือเล่มนี้ตรงใจคุณหรือไม่

 

7 บทเรียนสำคัญจากหนังสือ "The Power of Now"

1. “ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่คุณมี ทำให้ตอนนี้เป็นจุดสนใจหลักในชีวิตของคุณ”

2. “การกระทำใดๆ มักจะดีกว่าไม่ทำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขเป็นเวลานาน หากเป็นความผิดพลาด อย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้บางอย่าง ซึ่งในกรณีนี้ มันไม่ใช่ความผิดพลาดอีกต่อไป หากคุณยังคงติดอยู่ คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย”

3. “ถ้าคุณทำให้ด้านในถูกต้อง ด้านนอกก็จะเข้าที่ ความจริงหลักอยู่ภายใน ความเป็นจริงรองที่ไม่มี”

4. “ยอมรับ — แล้วลงมือทำ ไม่ว่าช่วงเวลาปัจจุบันจะเป็นอย่างไร จงยอมรับมันราวกับว่าคุณได้เลือกมันแล้ว ทำงานกับมันเสมอ ไม่ใช่ต่อต้านมัน ทำให้เป็นเพื่อนและพันธมิตรของคุณ ไม่ใช่ศัตรูของคุณ สิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคุณอย่างน่าอัศจรรย์”

5. “ที่ใดมีความโกรธ ที่นั่นมีความเจ็บปวดอยู่ข้างใต้เสมอ”

6. “ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอดีต มันเกิดขึ้นในตอนนี้ ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน”

7. “หากจิตใจของคุณแบกรับภาระอันหนักอึ้งในอดีต คุณจะประสบกับสิ่งเดียวกันมากขึ้น อดีตคงอยู่โดยขาดการปรากฏตัว คุณภาพของจิตสำนึกของคุณในขณะนี้คือสิ่งที่กำหนดอนาคต”

 

หลัก 9 ข้อ ในการมีสติ ในโลกที่แสนจะวุ่นวาย 

หนังสือดี 5 เล่ม ที่จะช่วยคุณให้สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ดีขึ้น

THE 4-HOUR WORKWEEK ทำน้อยแต่รวยมาก (รีวิวหนังสือ)

 

หนังสือเล่มอื่นที่คล้ายกับ The Power of Now

หากคุณกำลังมองหาหนังสืออีกเล่มที่สำรวจหัวข้อที่คล้ายกันของการเจริญสติ การมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน และการเติบโตส่วนบุคคล คุณอาจลองอ่าน "โลกใบใหม่: การตื่นขึ้นสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ" โดย Eckhart Tolle หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในปี 2548 ขยายแนวคิดที่แนะนำใน "The Power of Now" และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละบุคคลสามารถหลุดพ้นจากความคิดอัตตาเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แท้จริงและสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ใน "A New Earth" Eckhart Tolle เจาะลึกลงไปในธรรมชาติของอัตตาและบทบาทที่มีต่อความทุกข์ของมนุษย์ เขาตรวจสอบความผิดปกติโดยรวมของมนุษยชาติและวิธีที่อัตตาก่อให้เกิดความขัดแย้งและความทุกข์ในระดับโลก หนังสือเล่มนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการก้าวข้ามพฤติกรรมและความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาเพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นสู่สภาวะแห่งสติที่รู้แจ้งมากขึ้น

ธีมและแนวคิดหลักใน "A New Earth" ได้แก่:

1. The Pain-Body: สร้างจากแนวคิดที่แนะนำใน "The Power of Now" Tolle สำรวจ "ความเจ็บปวด-ร่างกาย" เพิ่มเติม โดยอภิปรายว่าบาดแผลในอดีตและประสบการณ์เชิงลบสามารถสร้างเอนทิตีทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ในปัจจุบันของเราได้อย่างไร

2. การระบุตัวตนด้วยบทบาทและการครอบครอง: หนังสือจะตรวจสอบว่าบุคคลมักจะได้รับความรู้สึกของตนเองจากบทบาทภายนอก การครอบครอง และความสำเร็จอย่างไร Tolle สนับสนุนให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างจากแง่มุมชั่วคราวของชีวิตเพื่อค้นหาตัวตนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3. The Egoic Mind and the Pain-Body in Relationships: Tolle สำรวจว่า Egoic และ Pain-body สามารถมีบทบาทอย่างไรในความสัมพันธ์ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและดราม่า เขานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนความสัมพันธ์ผ่านการปรากฏตัวและความเข้าใจอย่างมีสติ

4. ช่วงเวลาปัจจุบันเป็นกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลง: เช่นเดียวกับ "พลังแห่งปัจจุบัน" "โลกใบใหม่" เน้นย้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันและโอบรับปัจจุบันในฐานะประตูสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ

5. การค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ: Tolle กล่าวถึงแนวคิดของเป้าหมายชีวิตและการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับช่วงเวลาปัจจุบันสามารถเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงและนำไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและเติมเต็มมากขึ้นได้อย่างไร

6. การโอบรับช่วงเวลาปัจจุบันในชีวิตประจำวัน: หนังสือให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติและแบบฝึกหัดเพื่อรวมการรับรู้ช่วงเวลาปัจจุบันเข้ากับกิจกรรมประจำวัน เช่น การทำงาน กิจวัตรประจำวัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

"โลกใหม่" ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านและได้รับการยกย่องสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและการใช้งานจริง เช่นเดียวกับ "The Power of Now" อาจโดนใจผู้ที่แสวงหาความเข้าใจทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งและยกระดับความเป็นอยู่โดยรวม อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับหนังสืออื่นๆ ในลักษณะนี้ ผลกระทบต่อแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป และเป็นการดีที่สุดที่จะเข้าหาด้วยใจที่เปิดกว้างและเต็มใจที่จะสำรวจแนวคิดที่นำเสนอ