ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01

ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01

ครม. เห็นชอบ ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ หนุนคนไทยมีบ้าน ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


.
▪ ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงมาก และเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ต้องการมีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเอง และผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ในราคาซื้อขายและราคา ประเมินทุนทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 3 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65
.
▪ ทั้งนี้ ครม. เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ มีสาระสำคัญเป็นการ

1. ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม ร้อยละ 2 และ

2. ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในคราวเดียวกัน จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01

สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

  • อาคารที่อยู่อาศัย
  • ประเภทบ้านเดี่ยว
  • บ้านแฝด และ
  • บ้านแถว หรือ
  • อาคารพาณิชย์ หรือ
  • ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ
  • ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด

โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท

.

"คาดการณ์ว่า มาตรการนี้จะช่วยสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดีอาจทำให้ อปท. สูญเสียรายได้ ครม.จึงให้ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบฯ เพื่อชดเชยรายได้ ให้แก่ อปท. ตามความเหมาะสมต่อไป” นาย ธนกร กล่าว

 

 

เครดิต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

อยู่รวย คอนโดฯ คอนโด พร้อมอยู่ ราคาเริ่มต้น 899,000 ผ่อน 3,500 บาท/เดือน

แอริ พระราม 2 บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ เลียบด่วนกาญจนาภิเษก

คอนโด ราคาถูก ใจกลางเมือง ติดรถไฟฟ้า ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

 

 

ติดตาม เช่า-ซื้อ บ้านและคอนโด

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา