แจ็ค หม่า ถูก รัฐบาลจีน ยึด Alibaba เป็น ของรัฐ

การหายตัวไป ของ แจ็คหม่า และ การยึด Alibaba ของรัฐบาล จีน เป็นการ กระทำของ เผด็จการอย่างร้ายแรง จากเมื่อวันที 24 ตุลาคม 2020 ที่ แจ็คหม่าได้ วิจารณ์ นโยบาย ทาง เศรษฐกิจ ของ จีน ว่าไม่ยืดหยุ่น และเก่าคร่ำครึ หลังจากนั้น เขา ก็หายตัวไป และ ยกเลิกภารกิจ ต่างๆ มากมาย รวมถึงไม่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อ ทุกแขนง อีกเลย

รวมไปถึง ยกเลิกการ นำ FinTech แอปชำระเงิน ชื่อดังของ Alibaba ที่ชื่อ Ant Financial เข้าตลาดหุ้น ก็ถูกยกเลิก

หลังจากนั้น   Alibaba ก็ถูกคุกคาม

-  Alibaba ถูกตรวจสอบ เรื่องการผูกขาดทางการตลาด

- หุ้น Alibaba ตกลง อยู่เรื่อยๆ จากความกังวล ต่อการหายตัวไป ของ แจ็ค หม่า ณวันที่ 15 มกราคม 2021 นี้ หุ้น Alibaba ตกไปแล้วกว่า 25%

และล่าสุด ตอนนี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศทำการเวนคืน เพื่อน เข้า ยึด กิจการของ Alibaba เป็นที่เรียบร้อย