สินเชื่อเพื่อมนุษย์เงินเดือน 15,000 บาท จาก กสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan รายได้ 15,000 ก็กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำ

กสิกร ออก สินเชื่อเงินด่วน รายได้ 15,000 ก็กู้ได้ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ธนาคารกสิกรไทย ออกสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ในช่วงวิกฤิต โควิด 19 นี้ กสิกร ออก สินเชื่อเงินด่วน รายได้ 15,000 ก็กู้ได้ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ธนาคารกสิกรไทย ออกสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ในช่วงวิกฤิต โควิด 19 นี้

 

 


สถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 หรือ ไวรัส โคโรน่า ยังดำเนิน ต่อไป ทั่วโล ก ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดในวันไหน  ปัญหานี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในประเทศ ไทย อย่างรุนแรง รัฐบาลได้ออกมาตราการ ต่างๆ มาช่วยเหลือ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง


สินเชื่อเพื่อมนุษย์เงินเดือน

ไม่ใช่แค่รัฐบาล เอกชน เอง ก็ ออกมา ช่วยเหลือ ด้วยการ ออก เงินกู้ ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย ต่ำ กันมากขึ้น ล่า สุด เคแบงก์ ได้เปิดตัว Xpress Loan สำหรับผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน 


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ
 • พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

 

 •  สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
 • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

 

 

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ

 

 • สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้นยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน
  (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม 
 • หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan


ชีวิตสะดุด ต้องมีเงิน ฉุกเฉินไว้ใช้ สมัครง่าย ผ่านออนไลน์

ขั้นตอน ขอ สินเชื่อ เพื่อเลี้ยงชีพ ขั้นตอน ขอ สินเชื่อ เพื่อเลี้ยงชีพ 

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 รอบ 2 กู้ให้ผ่านต้องทำอย่างไร

มาตราการช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เนื่องจาก Covid19

ใครบ้าง ที่มีสิทธ์ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5000 รอบ 2