ขั้นตอน วิธีสมัคร สินเชื่อ ออมสิน 10,000 บาท “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ขั้นตอนการ กู้ ออมสิน “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” รายละ 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อย “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” รายละ 10,000 บาท เปิดยื่นกู้ด้วยตัวเองผ่านแอป MyMo เท่านั้น เพื่อควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาด โดยแบ่งเป็น 2 เฟส

 

จากข่าวล่าสุด เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ รัฐบาล มีคำสั่งให้ ธนาคาร ออมสิน และ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ (ธกส.) ให้ ออกสินเชื่อ สู้ภัยโควิดว ช่วยเหลือ  ประชาชน ทั้ง พนักงานประจำ และ กลุ่ม อาชีพอิสระ รวมไปถึง กลุ่ม เกษตราการ และ รับจ้างงาน เกษตร ต่างๆ ให้สามาร กู้เงินได้ รายละ 10,000 บาท  

 

ออมสิน ธกส ปล่อยกู้ 10,000 บาท ช่วยผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด ได้ทุกอาชีพ


โดยล่าสุด เฟสบุก ของ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาแจงรายละเอียด กำหนดการ ยื่นกู้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่าน แอพลิเคชั่น Mymo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่น ของ ธนาคารออมสิน  จะพร้อมให้ กู้ได้กับ  ผู้ที่เป็นลูกค้าเดิมก่อนในเบื้อต้น ส่วนลูกค้าใหม่ทียังไม่เคยกู้ ต้องรอ  ชี้แจงรายละเอียด อีกครั้ง 

 


“สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” รายละ 10,0000 บาท เฟส แรกเฟสแรก ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคน  ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่) เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

“สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” รายละ 10,0000 บาท เฟส สองเฟสที่ 2 ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

หลักเกณท์ การขอกู้ สินเชือสู้ภัย โควิด รายละ 10,000 บาท

 

 ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอป MyMo อยู่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชี Mymo ต้องรอก่อน

 

ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นธนาคารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

‼️โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างชื่อธนาคารในการชักชวนหรือล่อลวงให้โอนเงินใด ๆ ธนาคารออมสินให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลผ่านแอป MyMo เท่านั้น‼️

 

สนใจรายละเอียดมาตรการ คลิกอ่านข่าวได้ที่ > คลิก


 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจําของ หน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สําหรับวงเงินสินเชื่อกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

 

อัพเดท เงื่อนไข “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” รายละ 10,000 บ. เริ่มกู้ 13 พ.ค. นี้กลุ่มเป้าหมาย “สินเชื่อสู้ภัยโควิด”ธนาคารออมสิน


• ผู้มีรายได้ประจำ
• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
• สัญชาติไทย
• อายุครบ 20 ปีขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ


เงื่อนไข “สินเชื่อสู้ภัยโควิด”ธนาคารออมสิน

• กู้ได้สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
• อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี
• ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน
• ยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “MyMo”

 


3 ขั้นตอนสมัครแอปพลิเคชั่น “MyMo”

1.ดาวน์โหลดแอป “MyMo” ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และ ระบบปฏิบัติการ IOS หลังจากนั้นลงทะเบียนที่สาขาของธนาคาร

2. ยื่นสมัครด้วยตังเองที่ธนาคารเอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี , สมุดบัญชีธนาคารออมสิน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนให้กับเจ้าหน้าที่ กรอกเอกสารเพื่อยืนยันใช้งาน


3.ลงทะเบียนใช้แอปครั้งแรกยอมรับเงื่อนไขกรอกรหัสประชาชน 13 หลักกด “รับรหัสเปิดใช้งาน” แล้วระบบจะส่งรหัส OTP รับข้อความทาง SMS นำข้อความนั้นมากรอกในแอปแล้วกด “เปิดใช้บริการ”

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน สมัคร สินเชื่อ สู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ผ่านแอป MyMo

 

โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง

 

 ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอป MyMo ตามกำหนดวันที่นัดหมาย

 

ระบบจะจัดสรรวันและช่วงเวลานัดหมายให้ลูกค้ากดยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 กำหนดโควต้าวันละ 1 แสนราย ตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จ เพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

 

- ผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผล ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และ MyMo ภายในวันที่ 26 พ.ค. 64
- ผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมัติ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ (Digital Contract) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

 

.

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา