ประกันสังคม ม33 สำหรับ 13 จังหวัด รับเงิน เยียวยา เดือนที่ 2 เมื่อไร

ประกันสังคม ม33 สำหรับ 13 จังหวัด รับเงิน เยียวยา เดือนที่ 2 เมื่อไร

ประกันสังคม ม33 สำหรับ 13 จังหวัด รับเงิน เยียวยา เดือนที่ 2 เมื่อไร สำหรับ ผุ้ประกันตน มาตรา 33 ที่ ได้รับเงิน เยียวยา เดือนแรกไป แล้วระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา  จำนวน 2,500 บาท ยังมีสิทธิได้รับเงินเยียยา เพิ่มอีก 1 เดือน จำนวน 2,500 บาท/คน แต่ กำหนดการรับเงิน อาจจะเป็นเดือน ตุลาคม

 

 

ข้อมูลจากสำนักข่าว ฐานเศรษกิจ รายงานว่า 

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่13 จังหวัดแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติมอีก 1 เดือนคนละ 5,000 บาท

 

กำหนดการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33   13 จังหวัด เพิ่มอีก 1 เดือน

 

ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดนั้น ล่าสุดนางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า (ประมาณวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564)

 

เพื่อขออนุมัติงบประมาณเยียวยาเพิ่มเติมให้อีกคนละ 2,500 บาท (รวม 2 เดือน )นั้น ซึ่งหากครม.อนุมัติกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาในเดือนตุลาคม 2564

 

วันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ทุกมาตรา

 • 20-21ก.ย.64 โอน ม.40 (รอบแรก 16 จ.แดงเข้ม)
 •  21ก.ย.64 โอน ม.39 (รอบสอง 13 จ.แดงเข้ม)
 •  22-23ก.ย.64 โอน ม.40 (รอบสอง 13 จ.แดงเข้ม)
 •  27ก.ย.64 โอน ม.33 (รอบสอง 13 จ.แดงเข้ม)
 •  28ก.ย.64 โอน ม.40 (โอนรวม2เดือน จ.ชลบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา)

 

 

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม มีจำนวน 3,142,000 คน  คาดใช้งบประมาณราว 7,855 ล้านบาท 


ขณะที่นายจ้างตามประกันสังคมมาตรา 33 ใน13 จังหวัดสีแดงเข้มมีจำนวน 179,200 กิจการ มีลูกจ้างรวม 2,430,000 คน จ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท ใช้งบประมาณ 7,290 ล้านบาท

 

ขั้นตอน ลงทะเบียน เว็บ ประกันสังคม เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน ม33,39,40

ประกันสังคม ม39 ม40 13 จังหวัด รับเพิ่มอีก 1 เดือน

นายจ้าง ลูกจ้าง ม33 ยื่นทบทวนสิทธิ์ ภายใน 1 ตุลาคม

 

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด ที่มีสิทธิ์ ยื่นทบทวนสิทธิ์  ได้

 • กทม.
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี และ
 • พระนครศรีอยุธยา )

นายจ้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยา คือ

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ

5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์

6.การขนส่งและสสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและการ

 

วิธี การ เคลม ประกันโควิด 19 และเอกสารที่ต้องเตรียมละ เบอร์ ของแต่ละบริษัทประกันภัย

 

รวมแล้วคาดรัฐบาลต้องใช้งบฯจ่ายเงินเยียวยา"นายจ้าง-ผู้ประกันตน" มาตรา33 พื้นที่ 13 จังหวัด ประมาณ 15,145 ล้านบาท

 

Update ข้อมูลการโอนเงินเยียวยา ของ ประกันสังคม

 

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง และผู้ประกัน มาตรา 33,มาตรา 39 และมาตรา 40  ที่ตกค้างแล้วดังนี้

 

- นายจ้างมาตรา 33  มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิประมาณ 215,000 คน  ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาไปแล้ว 77,000 คน และเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 ได้โอนเงินเยียวยาให้อีก 41,000 คน โดยนายจ้างม.33 จะได้รับเงินเยียวยาคำนวณตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุดจะได้รับเงินเยียวยา 600,000 บาท

 

- ประกันตนมาตรา 33 จำนวนผู้ได้สิทธิ 3.8 ล้านคน ยังตกค้างไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากมีปัญหาบัญชีพร้อมเพย์ อาทิ ยังไม่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ประมาณ  95,862 คน  โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 สำนักประกันสังคม ได้โอนให้อีกประมาณ 30,000 คน  รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท 

 

- ประกันตนมาตรา 39 ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา (รอบจ่าย 1 เดือน ) รายละ 5,000 บาท จำนวน 1.44 ล้านคน สำนักงานประกันสังคม ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ตกค้าง ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โอนอีกประมาณ 1 แสนคน รายละ 5,000 บาท และจะทยอยโอนให้ผู้ตกค้างที่เหลือ ทุกวันพฤหัสบดี

 

- ประกันตนมาตรา 40  ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา (รอบจ่าย 1 เดือน ) รายละ 5,000 บาท จำนวน 7,95 ล้านคน  ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม โอนไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านคน ยังเหลือกลุ่มตกค้างซึ่งจะทยอยโอนให้ทุกวันพฤหัสบดีเช่นกัน

 

 

ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่19 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 3.95 ล้านคน ที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา มาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th ตั้งแต่ 7กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ : 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา