ธกส สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 รายละ 10,000 บาท

สินเชื่อ ธ.ก.ส. โครงการ : สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 รายละ 10,000 บาท

จากมติ ครม  ต้นเดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาที่ต้องการ ให้ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) และ ธนาคาร ออมสิน ปล่อยกู้ ให้ ประชาชานทั่วไป ทั้งที่มีรายได้ประจำ และ อาชีพอิสระ รวมไปถึง อาชีพ เกษตรกร นั้น  ธกส ได้ สนองนโยบายรัฐบาล และเริ่ม เปิดให้ กู้ได้ รายละ 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

กำหนดการ และขั้นตอน กู้ ออมสิน “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” รายละ 10,000 บาท

 

ออมสิน ธกส ปล่อยกู้ 10,000 บาท ช่วยผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด ได้ทุกอาชีพ

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส. โครงการ : สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

รายละเอียดสินเชื่อ : สินเชื่อสู้ภัย โควิด 19 ของ ธกส 

- รายละไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
- ส่งชำระคืน 3 ปี
- ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : ธกส สินเชื่อสู้ภัย COVID 19

 

- สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร
- มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
- ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

ช่องทางการขอสินเชื่อ :

 

1. LINE Official BAAC Family

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th

3. Call Center 02 555 0555

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64

 

นอกจากนี้ ธกส ยังมีโครงการ พักชำรหนี้ และ สินเชื่ออื่นอีก ตาม นโยบายของรัฐบาล 


ธกส พักชำระหนี้ ยาวถึงปี 2566 ให้ เกษตรกร กู้เพิ่ม ฟื้นฟู พักทรัพย์

ธกส ให้กู้ 1 แสนบาท นำไปปลดหนี้นอกระบบ

ธกส สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท Smart Cash


 

 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา