การวิเคราะห์ PEST Analysis ธุรกิจ ร้านกาแฟ หลัง โควิด 19 ในไทย

การวิเคราะห์ PEST Analysis ธุรกิจ ร้านกาแฟ หลัง โควิด 19 ในไทย

การวิเคราะห์ PEST Analysis ธุรกิจ ร้านกาแฟ หลัง โควิด 19 ในไทย

ร้านกาแฟ ธุรกิจในฝัน ของใครหลายๆ คน ที่อยากหนีความวุ่นวาย สับสนในที่ทำงาน หาทุนสักก้อน เปิด ร้านกาแฟ แต่ความฝันคงสะดุด ลง จากการมาของ โรคระบาด โควิด  แต่อย่างไร ก็ตาม หลายคนยังคิดฝัน อยู่ว่า สักวันจะเปิดร้านกาแฟ ของตัวเองให้ได้   วันนี้ เรามาลอง วิเคราะห์ อนาคต ของ ร้านกาแฟ หลังจาก โควิด ผ่านไปแล้ว ด้วย PEST Analsys ดูว่า หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

การวิเคราะห์ กลยุทธทางการ ตลาด ธุรกิจ ร้านกาแฟ ด้วย PEST ANALYSIS

คือการวิเคราะห์ ผลกระทบ จากภายนอก 4 ด้าน ที่จะส่งผลกระทบ มายัง ธุรกิจ ของเรา เริ่ม จาก ตัว

 • P ที่แทน Political หรือ ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย ที่เกียวข้องกับ ธุรกิจ ด้าน นโยบาย
 • E คือ Economic สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อสถานะทางการเงิน ของ องค์การ์ อย่างไร บ้าง
 • S คือ Social สภาพทาง สังคม กระแสการเปลี่ยนแปลง ของสังคม เป็นตัวกำหนด การตัดสินใจ ในการซื้อ สินค้า ของ ผู้ลูกค้า
 • T คือ Technology ด้วยการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ของโลก ยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง โดยเทคโนโลยี่ นำไปก่อนเป็น่วนใหญ่ ดังนั้นแล้ว เทคโนโลยี จึงเป็นตัวแปรสำคัญ

ความหมายและความสำคัญของ การใช้เครื่องมือ PEST Analysis

 

การวิเคราะห์ PEST Analysis ธุรกิจ ร้านกาแฟ 

หลักการของธุรกิจ ร้านกาแฟ ที่หลายๆ คนรู้ จะมีทั้งแบบ ไปซื้อ แฟรนไชล์ แบรนด์ ใหญ่ มา เลย หรือ เป็นแบบที่ เปิดเอง ทั้งแบบ เล็กและ ใหญ่ต่างกันไป  คนหลายคน หลงรักในรสชาติ และกลิ่นของกาแฟ ช่วงโควิด ระบาด จึงหันมาเปิดร้านกาแฟสด แบบ เปิดท้าย ขับรถไปจอดตามที่ต่างๆ แล้ว ตั้งเก้า อี้ แล้ว เปิดเตาแก็ส ใช้ เครื่องชงกาแฟแบบ กาน้ำ  ที่เรียกกันว่า Moka Pot อุปกรณ์แบบพกพาราคาย่อมเยาที่สามารถ ชงกาแฟ ที่มีรสชาติ ดี ได้ เช่นเดียวกันกับ เครื่องชงกาแฟ ราคาแพง.. 

 

กาแฟสด Moka Pot ช่องทางสร้างอาชีพ ของคนไทย

เมล็ดกาแฟ และ ชนิดของ กาแฟสด ชงดื่ม

“กาแฟไทย” มีโอกาสขยายการส่งออกเจาะตลาดฮังการี

เข้ากับช่วงเวลา ที่โควิด ระบาด ร้านกาแฟ จำนวน มาก ถูก พรก.ฉุกเฉิน มาตราการล็อค ดาวน์ เล่นงาน จนต้องปิดตัวไป เป็นจำนวนมาก  

วันนี้ เรามามองย้อนดูว่า โอกาส ของ ร้านกาแฟ จะยังมีอยู่ แค่ไหน หาก สถานการณ์ โรคระบาด นี้ หมดลง

วิเคราะห์ โอกาส ของ การเปิด ธุรกิจ ร้านกาแฟ ด้วย PEST Analysis

P : Political การวิเคราะห์ผลกระทบ ด้าน การเมือง

 • เชื่อว่า หลังจากโควิด ระบาด รัฐบาล จะออกมาตรการเยียวยา เพื่อขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ มีการ จับจ่ายใช้สอย ร้านกาแฟ และอาหารเครื่องดื่ม จะได้รับ ประโยชน์ จากนโยบายเหล่านั้น เป็นจำนวนมาก
 • นโยบาย ด้านภาษี ต้องมีความเข้มข้น ขึ้น โดย
  • ภาษี สรรสามิตรควบคุมความหวาน หรือ อัตราภาษี ความหวาน ที่แม้ว่าวันนี้ยัไม่มีการควบคุม ร้านกาแฟ แต่เราต้องติดตาม ว่าอนาคน กฎหมายควบคุม เครื่องดื่อม ประเภทให้ ความหวาน
  • ภาษี ป้าย
  • ภาษี ร้านค้า
  • ฯลฯ
 • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาล จะช่วย สนับสนุนให้เกิดการบริโภค มากน้อยแค่ไหน
 • ปัญหาการเมือง ของประเทศไทย บ้านเรา คงยังไม่จบลงง่ายๆ
 • นโยบาย กระตุ้นการท่องเทียว จะลงไปยังพื้นที่ เขต ที่ท่าน วางแผนจะเปิดร้านกาแฟ มากน้อยเพียงใด

E : Economic

 • สภาพเศรษฐกิจ นับเป็น ปัจจัย สำคัญที่จะสะท้อน ถึง โอกาส ในการลงทุน ของ ผู้ประกอบการธุรกิจ ทุประเภท
 • ภาวะเงินเฟ้อ ในอนาคต
 • รายได้ ของ ประชาชน คนไทย ถ้าเราได้ ผู้นำรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ จะทำให้เศรษฐกิจ ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และ เป็นโอกาส ที่
  • ถ้ารายได้คนไทยเพิ่มขึ้น คนตกงานลดลง อารมณ์ การท่องเที่ยว พักผ่อน จะกลับมา
 • อัตราดอกเบี้ย ส่งผล ต่อแหล่งเงินทุน และ เจ้าหนี้ ของ ผู้ประกอบการ เป็นอย่างมาก ต้อง คาดการณ์ให้ได้ว่า ใน ยุคหลัง โรคระบาดได้จบลงแล้วนั้น อัตราดอกเบี้ย จะยังคง สภาพอยู่นานแค่ไหน และ เราสามารถหาแหล่งเงินทุนจากไหนได้บ้าง

S : Social

 • ปัจจัยทางสังคม กระแส สังคม ที่เน้น ดูแล สุขภาพ มากขึ้น จะส่งผลอย่างรุนแรง กับ ธุรกิจ ร้านกาแฟ เพราะประชาชน จะลด การ บริโภคเครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาลลงเป็นอย่างมาก
 • จากบทเรียน การ เกิดผลกระทบ จาการระบาดโควิด ทำให้ หลายคน ได้รับความลำบาก ทางการเงิน ทั้งรายได้ ลด ตกงาน ทำให้ คนจำนวน มาก ลด การบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย และ ลดรายจ่าย และ เน้นการประหยัด หลังจาก โควิด จบลง หลายคน ยังคงต้อง ทำงาน ใช้หนี เป็นจำนวนมาก
 • แม้ว่า โควิด จะเบาบางลง แต่มีการคาดการณ์ กันว่า โควิด จะอยู่กับเราไปอีกนาน ทำให้ผู้คน ยังคง ต้องเน้นการรักษา ระยะห่างเพิ่มขึ้น การที่ทำร้าน อาหาร ร้านเครื่องดืม จะเน้น การบริการ แบบ เน้น ปริมาณโต๊ะ มากๆๆเข้าไว้ ให้ร้านแน่นและแออัด แบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป ต้องมองหาวิธีการแบบใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมบริหารการจัดการ เน้น ความเป็นส่วนตัว เพิ่มมากขึ้น

T: Technology

 • ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญอีกตัว หนึ่ง ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม และ ผลกระทบด้านลบ และ ด้านบวก กับ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
 • จากผลของ การแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรนา ทำให้ การสังซื้อสินค้า ออนไลน์ เป็นที่นิยมอย่างมาก การ สั่งอาหารแบบ Food Delivery ก็ยิ่งได้รับความนิยม เชื่อว่า ผู้คน ยังติดใจ ในกิจกรรม การสั่งอาหาร มาทานเอง ที่บ้านที่ทำงาน มากกว่าจะออกไปนั่งที่ร้าน อาหาร มีเพิ่มมากขึ้น การทำร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ต้องใส่ใจ ในเรื่องการ จัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม ให้เร็ว คงสภาพ ความร้อน ความเย็น จะเป็นที่ถูกใจ ผู้ใช้บริการ ได้ดี
 • ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ทาง Social เป็น ช่องทางสำคัญ ในการ ใช้ สร้าง แบรนด์ สื่อสารกับลูกค้า
 • เทคโนโลยี อื่นๆที่จะตามมาอาจจะช่วย ในเรื่องการเก็บรักษา เมล็ดกาแฟ การคั่วบด และ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ให้กับ ร้านกาแฟได้อีกด้วย
 • เทคโนลยี รักษ์โลก ในช่วงที่กระแส กำลังไปทาง ลดมลภาวะ ร้านกาแฟ หลายแห่ง ต้องปรับตัว เช่น การลด การใช้ หลอดพลาสติก เราต้อง มองหา ผลิตภัณฑ์ อื่นทดแทน ที่ไม่เพิ่มต้นทุน

การ วิเคราะห์ PEST Analysis ร้านกาแฟในครั้งนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2564 ว่าถ้าหากประเทศไทย สามารถกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ ได้แล้ว ธุรกิจ ร้านกาแฟ ยังมีอนาคต ที่สดใส อยู่หรือไม่ ส่วนตัว ผู้เขียน มองว่า กระแส คนรักกาแฟ สด จะมีต่อไป ในอนาคต เพราะ ร้านกาแฟ นอกจาก การขายกาแฟแล้ว ยังเป็น การขายจุด เช็คอิน สำหรับการถ่ายรูป สวยๆ ลง โซเชียล จะยังคงมีต่อไปอย่างแน่นอน

 

ติดตาม ความรู็ ทางการตลาด และ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ฟรี ได้ที่  https://www.facebook.com/salarymanextrajob