แนวทางการพัฒนาตนเอง Soft Skills ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ทำงาน

ทักษะ Soft Skills สำคัญ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวทางการพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง ทักษะ สำคัญที่จำเป็น เพื่อนำไปปรับใช้ในที่ทำงาน หรือ Personal development skills in the Workplace  เรารู้ดีว่า Soft Skills คือทักษะเฉพาะตัว ที่จะสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับ ชีวิตของเรา และ ยังเป็น ทักษะ สำคัญ ที่เราต้องมี ในที่ทำงาน ทักษะหรือ Skills ส่วนบุคคล ที่สำคัญ ที่เราควรจะสร้าง หรือ พัฒนาตัวเรา ให้มี นั้นประกอบด้วย

 

ทักษะ Soft Skills ที่จำเป็น สำหรับ การทำงาน

  1. การเป็นนักฟังที่ดี Acitive Listening Skill

ส่วนหนึ่ง ของการสื่อสารที่ดี คือการเป็นผู้ฟังที่ดี การฟังอย่างตั้งใจ ในขณะที่คนอื่นพูด ใส่ใจและทำความเข้าใจ ว่า เพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้าของคุณ กำลังจะพูดอะไร จะช่วยให้คุณ ตอบสนองต่อความต้องการ เหล่านั้น ได้ดี  ทักษะ การเป็นผู้ฟัง ทีดี บางที อาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่ กลับเป็นเรื่องยากของใครหลายๆ คน เราต้องรู้จักการปรับ การเป็นผู้ฟังที่ดี ในทุกๆสถาณการณ์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน ขณะคุยสนทนา ทางโทรศัพท์ หรือแม้แต่ ตอนกำลังสัมภาษณ์งาน 

การเป็นนักฟังที่ดี  Acitive Listening Skill คืออะไร

Active Listening Skills คือ การฟังอย่างกระตือรือร้น คือความสามารถในการจดจ่อกับผู้พูด เข้าใจข้อความ ทำความเข้าใจข้อมูล และตอบสนองอย่างรอบคอบ การเป็นนักฟัง ถือเป็น ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งมีมูลค่าสูงนี้แตกต่างจากการฟังแบบพาสซีฟซึ่งก็คือการฟังผู้พูดโดยไม่เก็บข้อความไว้ ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งมีมูลค่าสูงนี้ช่วยรับประกันว่าคุณจะสามารถมีส่วนร่วมและจดจำรายละเอียดเฉพาะได้ในภายหลังโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลซ้ำ

ผู้ฟังที่กระตือรือร้นใช้เทคนิคทางวาจาและอวัจนภาษา หรือ ภาษากาย เพื่อแสดงและรักษาความสนใจของผู้พูด ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนความสามารถในการโฟกัสของคุณแต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าผู้พูดจะเห็นว่าคุณมีสมาธิและมีส่วนร่วม แทนที่จะคิดและทบทวนสิ่งที่คุณจะพูดเมื่อพูดจบ ผู้ฟังที่กระตือรือร้นจะพิจารณาคำพูดของผู้พูดอย่างรอบคอบและส่งข้อมูลไปยังหน่วยความจำ

 

2. Soft Skills การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จะทำให้คุณ กลายเป็น สมาชิกที่มีคุณค่าต่อทีมนั้น ได้อย่าง่ายดาย  ซ่งมันจะทำให้คุณ สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่น และ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นแรงกระตุ้นให้กับทีมงาน การ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ดี จะช่วยหคุณ สร้าง Social skills หรือทักษะการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน หรือ ลูกค้า

การทำงานร่วมกัน นั้น หมายถึงการทำงานร่วงกันกับ บุคคลตั้งแต่ หนึ่งคนขึ้นไป เพื่อทำให้ โครงการหรืองานนั้น เสร็จสิ้นลง หรือการร่วมกันพัฒนาแนวความคิด หรือกระบวนการ ในการทำงาน

การทำงานเป็นทีม ไม่เพียงแต่เพิ่ม ประสิทธิภารในการทำงานเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งเสริม ความสัมพันธ์ ที่ดีรว่มระหว่างพนักงานด้วย การแบ่งปันความคิดและการระดมสมองยังมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาโซลูชันที่ไม่เหมือนใครสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อน มีหลายวิธีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน และทักษะและเทคนิคที่คุณพึ่งพาเมื่อทำงานร่วมกันสามารถนำไป

 

Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

 

3. การจัดสรรเวลาการทำงาน

การวางแผน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้งานสำเร็จลงได้ตาม กำหนดเวลา รู้จักการวางแผนการลำดับความสำคัญของ โครงการหรือ งานที่ต้องทำก่อนหรือหลัง

 

6 เทคนิค การแก้ปัญหา ทางธุรกิจ Problem Solving

 

4.  การทำงานในสถานการณ์ ที่ท้าทาย

เมื่อประสบปัญหา ต่างในระหว่างการทำงาน การที่คุณจะต้องรับมือกับปัญหา การประเมินทางเลือกของคุณ และการหาทางแก้ไข สถานการณ์ให้ดีที่สุด  รู้ว่าเมื่อใด ควรจะขอคำแนะนำ และเมื่อใด ควรจะค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่ม  คนที่สามารถคิดอย่างมี วิจารณญาณ และ ทำงานผ่านปัญหา ที่ซับซ้อนได้มักจะตัดสินใจ ได้ ดีทั้งในชีวิต และ ในการทำงาน

 

5. ศรัทธา ในตัวคุณเอง

การ เชื่อในตัวคุณเอง ทำให้คุณมีความมั่นใจ ในการตัดสินใจ ของคุณ จะส่งผลให้ สมาชิกคนอื่นในทีม เชื่อในตัวคุณมากขึ้น  และ จะเป็นเหมือนพลังบวก ที่จะสามารถช่วยกระตุ้นและ สร้างความมั่นใจ ให้คนรอบข้างได้ คุณจะสามารถ รับมือกับ คความท้าทายและ ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ ได้ดีขึ้น หากคุณเข้าหาพวกเขาด้วยความมั่นใจ มากกว่าที่จะสงสัย

 

6. พร้อมที่ปรับตัว

ความยืดหยุ่น เป็นคุณสมบัติสำคัญ ในการ ทำงาน ยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นแล้ว ความสามารถในการยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ การใช้ชีวิต และการทำงาน ของคุณ ง่ายขึ้น เราต้องสามารถพร้อที่จะปรับตัวเรา เองไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานเพียงลำพัง   

ความยืดหยุ่นในที่นี้ ยังหมายรวมถึง การยอมรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ การ ยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ และ กลายเป็นคนที่ตอบสนองได้ดี ต่อสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นเรื่องดี ที่จะช่วย ลดความตึงเครียด ระหว่าง ทีมงานฝ่ายอื่นๆที่เกียวข้อง

การจะเป็น ผุ้ที่มีควายืดหยุ่น Adaptable ได้นั้น ส่วนหนึ่งต้องเป็น ผู้ฟัง ทีดี ฟังแนวความคิด ใหม่ๆ รับฟัง ความเห็น และ นำไปสู่การเปลียนแปลงร่วมกัน

 

7. จริงใจ. ความซื่อสัตย์

เป็นรากฐานของความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การเฝ้าฝึกฝนจริยธรรมที่ดีและยืนหยัดในค่านิยมของคุณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถทำให้คุณได้รับความเคารพ ความพึงพอใจ และชื่อเสียงที่ดีในการทำงาน

 

 

8. มีความมุ่งมั่นและหลงใหลในงานของคุณ

 คนที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีมักจะมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นที่จะทำงานที่มีคุณภาพ การอุทิศตนนี้สามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จตรงเวลาและจูงใจเพื่อนฝูงได้

 

9.นำทางคนรอบข้าง.  Leadership

การเป็นผู้นำที่ดีต้องอาศัยความมั่นใจ วิสัยทัศน์ และการสื่อสาร ผู้ที่สร้างทักษะความเป็นผู้นำเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมก้าวหน้าและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่ต้องถูกควบคุม

Leadership ความเป็นผู้นำ ต้องมี Skills อะไรบ้าง

 

ทั้งหมด เป็นตัวอย่าง ทักษะ ส่วนบุคคล หรือ Soft Skills บางส่วนที่สำคัญ ต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงาน  ถ้าเราเป็ฯบุคคลที่มีทักษะเหล่านี้ครบจะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสาร และ โน้มนาวใจผู้อื่น สร้างแรงกระตุ้น แรงผลักดัน ให้ทีมงานสามารถ ทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นได้ 

 

ติดตามเราได้ที่ :  Upskills มนุษย์เงินเดือน

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา