Competitive Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขันคืออะไร

Competitive Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขันคืออะไร

บทเรียน ทางธุรกิจ วันนี้ เราขอนำเสนอเรื่อง Competitive Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขันคืออะไร และเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจของเราได้อย่างไร

 

ความได้เปรียบในการแข่งขันคืออะไร? What Is Competitive Advantage


ความได้เปรียบในการแข่งขันหมายถึงปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ดีกว่าหรือถูกกว่าคู่แข่ง ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้หน่วยงานที่มีประสิทธิผลสร้างยอดขายหรืออัตรากำไรที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงโครงสร้างต้นทุน การสร้างแบรนด์ คุณภาพของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครือข่ายการจัดจำหน่าย ทรัพย์สินทางปัญญา และการบริการลูกค้า

 

ตัวอย่าง Competitive Advantage

 • ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
 • มี Know-how เป็นของตัวเอง
 • กระบวนการผลิตที่รวดเร็วและราคาถูก (ต้นทุนการผลิตต่ำ)
 • วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าพนักงาน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
 • มีทุนและสภาพคล่องทางการเงินในการทำธุรกิจ
 • มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
 • คุณภาพของสินค้าและบริการในสายตาของผู้บริโภค
 • มีชื่อเสียงที่ดีในสายตาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
 • ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ต่างๆที่คู่แข่งไม่มี
 • การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ให้ประโยชน์กับธุรกิจ
 • ทำเลที่ต้องตั้งของร้านค้า เมื่ออยู่ในจุดที่ดีและเหมาะสม
 • การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ที่ไม่สามารถหาได้จากคู่แข่ง
 • ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทำธุรกิจ
 • คุณค่าภายในองค์กร
 • การเป็นที่จดจำในจิตใจของลูกค้า
 • การมีอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่น
 • ลูกค้าที่จงรักภักดี
 • อำนาจในการต่อรองต่างๆ
 • การมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ
 • ความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

เครดิต Popticle

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 


ก่อนสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า:

Benefit ผลประโยชน์: ฺบริษัทต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน จะต้องนำเสนอมูลค่าที่แท้จริงและสร้างความสนใจ
Traget Marketing ตลาดเป้าหมาย: บริษัทต้องกำหนดว่าใครกำลังซื้อจากบริษัทและจะสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายได้อย่างไร
Competitors คู่แข่ง: เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่จะเข้าใจคู่แข่งรายอื่นในแนวการแข่งขัน


ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทจะต้องสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่พวกเขามอบให้กับตลาดเป้าหมายในแบบที่คู่แข่งรายอื่นไม่สามารถทำได้


7 ทักษะ ที่จำเป็น ในการสร้าง ยอดขายให้กับ สินค้าออนไลน์

ความหมายของ Digital Marketing หรือ การตลาดออนไลน์

ความหมายและความสำคัญของ การใช้เครื่องมือ PEST Analysis


 

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน?

หากธุรกิจสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผ่านประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจก็จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

ในการระบุความได้เปรียบในการแข่งขัน คุณต้องเข้าใจคู่แข่งและลูกค้าของคุณ

สำรวจบริษัทของคุณด้วย คำถามเหล่านี้ 

 • ทำไมลูกค้าถึงซื้อกับเรา?
 • ทำไมลูกค้าถึงซื้อของจากคู่แข่งไม่ใช่เรา?
 • เหตุใดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบางรายจึงไม่ซื้อเลย
 • เราต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในอนาคต?


การวิจัยตลาดจะช่วยคุณตอบคำถามเหล่านี้ การวิจัยตลาดที่ดีจะเผยให้เห็นว่าธุรกิจของคุณแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และสิ่งที่คุณนำเสนอที่ดึงดูดลูกค้าของคุณ การวิจัยลูกค้าในเชิงลึกจะช่วยให้คุณระบุความต้องการของลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

จะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร?

ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนมักจะเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือลอกเลียนแบบได้ง่ายๆ วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน คูเมืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจต่างๆ สามารถเปรียบเปรยตัวเองเพื่อยึดถือความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งอาจรวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของตนเอง การเพิ่มอุปสรรคให้กับผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ (เช่น ผ่านกฎระเบียบ) และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

 

กลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน Stragic of Competitive Advantage

มีสามกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน: Cost Leadership, Differentiation, and Focus (Cost-focus and Differentiation-focus)

1. Cost Leadership ความเป็น ผู้นำด้านต้นทุน

ในกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน เป้าหมายคือการเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งทำได้โดยการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดได้ในกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน เป้าหมายคือการเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งทำได้โดยการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดได้

หากบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและผลิตสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทก็จะสามารถกำหนดราคาขายที่บริษัทอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ ดังนั้น บริษัทที่ใช้กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เนื่องจากความได้เปรียบด้านต้นทุนที่มีนัยสำคัญเหนือคู่แข่ง

 

 2. Differentiation กลยุทธ์ ในการสร้างความแตกต่าง

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการคุณภาพสูงให้กับลูกค้าหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่


หากบริษัทสามารถแยกแยะความแตกต่างได้สำเร็จ บริษัทจะสามารถกำหนดราคาพรีเมี่ยมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้

3. Focus กลยุทธ์การโฟกัส หรือ มุ่งเน้น 

ในกลยุทธ์การมุ่งเน้น บริษัทจะเน้นที่กลุ่มตลาดเป้าหมายที่แคบ กลยุทธ์นี้จะประสบความสำเร็จหากบริษัทสามารถสร้างผลิตภัณฑ์/บริการที่สามารถตอบสนองลูกค้าเหล่านี้ได้สำเร็จ กลยุทธ์การโฟกัสยังมีสองรูปแบบ

 

อ้างอิงจาก 

https://corporatefinanceinstitute.com/

https://www.business.qld.gov.au/

https://www.investopedia.com/terms/c/competitive_advantage.asp